Úvod  

Vítáme Vás na stránkách Cesta ženy. 

Jaká je cesta ženy a kudy vede? Vede snad hlubokým údolím naplněným stíny, či je ozářená paprsky jitřního slunce, jehož světlem zality smíme tančit v nádherných rozkvetlých zahradách?

Toužíme po tom, aby nám bylo  lehko na duši, toužíme po pravé, hluboké a věrné lásce a nikdy nekončícím štěstí...  

Často prožíváme, že naše okolí nemá pochopení pro touhy a jemnější záchvěvy, které se skrývají hluboko v našem nitru. Pokud do duše ženy díky čtení těchto stránek vnikne nová naděje, víra, radost či touha po  čistých ušlechtilých hodnotách, touha po naplnění pravého ženství, pak  stránky splní svůj účel.

Ušlechtilá čistá žena je jako krůpěj  živé průzračné vody, jež se třpytí v paprscích světla jako křišťál. Osvěží a napojí rty znaveného poutníka, dodá sílu, naději a pomůže k novému životu.  Spadne-li  však krůpěj do prachu, je z ní bláto.

Žena skrývá ve svém nitru vzácné dary- jemnost, ušlechtilost, půvab, takovou něhu citu, jíž není schopen žádný jiný tvor, laskavost, mateřskou náruč a čistotu. Nenechme tyto dary padnout do bláta, ale vynesme je vzhůru ke Světlu, aby v nás procitly a abychom tak směly být všude, kam vkročíme, zářivou loučí, která svítí do tmy, písní, která zpívá do ticha, a dlaní, která pevně stiskne a podrží, či pohladí a obejme.  Neboť  takto můžeme my ženy ve velké míře ovlivnit to, jaké budou naše děti, jací budou muži a jaký bude celý náš národ.

 

 

 

 

Kam vede naše cesta životem? Je strmá a obtížná, či je snad pohodlná a široká? Není tak důležité, jaká je, ale kam vede. Vytyčme si nádherný světlý cíl, jehož hodnoty nepomíjejí, ale jsou věčné. Usilujme k němu, bez ohledu na to, zda se nám z počátku zdá cesta kamenitá a trnitá.  Projděme jí se ctí. Pokud dojdeme k vytouženému cíli, splnili jsme účel svého života. V našich šlépějích pak mohou kráčet i další lidé.

Prošlapejme cesty Lásky, pokory, ušlechtilosti  a čistoty ducha, neboť cest, jež vedou dolů, k nízkosti, je již veliké množství.