Úryvky z knih

Nemarněte čas lítostí nad minulostí

09.03.2020 12:38
  Proč marnit čas bezvýznamnou lítostí? Proč se vracet k chybám a neúspěchům a k tomu, co jste v životě neudělali? Co na tom záleží, že jste...

Bylinky pro děti a maminky

30.01.2020 14:24
    Před časem jsme na našich stránkách zveřejnily doporučení na pozoruhodnou knihu pro každou maminku, která pečuje o své děti, knihu Bylinky pro děti a maminky,...

Milujte své nepřátele

27.01.2020 12:58
  Ale vám, kteří mě slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí.  Lukáš 6:27     Když jste zamilovaní,...

Všichni jste součástí nekonečného plánu

20.01.2020 17:30
Všichni jste součástí Mého nekonečného plánu, každý z vás má svou úlohu v obraze veškerenstva. Možná je to jen malá role, nicméně je podstatná pro doplnění...

Krok vpřed

30.12.2019 12:10
    Jestliže jsi již jednou udělal s důvěrou krok vpřed, nikdy se nedívej zpět a nezačni litovat toho, cos nechal za sebou. Prostě očekávej tu nejkrásnější...

Ouško jehly

16.12.2019 13:14
  Snáze projde Velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království                          ...

Cesta k novému

02.12.2019 13:03
    Vždy je třeba průkopníků, duší, které mají sílu a odvahu razit cestu k novému. Jsou to ti, kteří mají svou vizi stále před sebou a vidí ji rozvíjet se. Avšak...

Tři druhy vůní

25.11.2019 20:09
    Když je člověk zdráv tělem, srdcem i rozumem, vycházejí z něj tři druhy vůní. Zdravé tělo vydává zvláštní příjemnou vůni. Povznesené city vydávají druhý...

Napravit stav světa změnou ve svém nitru

23.09.2019 12:54
  Vždy měj na paměti, že se stavem světa můžeš něco udělat jen tehdy, změníš-li zcela své srdce, mysl a ducha. Jakmile si to uvědomíš, vezmeš na sebe zodpovědnost a něco...

Naše nepřijatá část

05.08.2019 15:10
    "Zatěžující myšlenky a pocity ve vztahu, jakými jsou žárlivost či bolest, často vycházejí z vaší emocionální aury, která je daleko méně rozvinutá než vaše...

Probouzejte v druhých jen to nejlepší

03.06.2019 10:31
  Každý člověk má ve svém nitru jiskru génia a léčivou energii, přičemž obojí jsou dary od Boha. Můžete druhým pomoci probudit jejich duchovní talenty a inspirovat je k...

Nalaďte se

06.05.2019 10:57
  Jsi-li v souladu se životem, zjistíš, že děláš vše v pravý čas. Vše, co musíš udělat, aby ses naladil, je najít si čas pro ztišení, abys našel přímý kontakt se Mnou. Z...

Pravý život v jednoduchosti a prostotě

01.04.2019 01:10
  Nic není náhoda. Existuje dokonalý vzor a plán celého života a ty jsi součástí tohoto celku, a tedy i součástí tohoto dokonalého vzoru a...

Láska začíná v nitru

25.03.2019 09:50
  Jestliže do světa proudí stále více lásky, dochází k zázračnému ozdravění. Je jako balzám daný na rány, léčící a zcelující. Láska začíná uvnitř jednotlivce. Začíná v...

Jak dávat?

18.03.2019 12:03
    "Když prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí. pravice." Matouš 6:3   S dobročinností je to jako se štěstím a svatostí. Není...

Poselství Stvořitele

24.02.2019 21:30
    Jakmile se jednou setkáte se Stvořitelem ve své duši, budete si pamatovat jeho poselství, neboť je to poselství vašeho srdce.   Je to poselství,...

Jednota v rozdílnosti

18.02.2019 21:42
  Nechť nastane jednota v rozdílnosti. Pohleď na mnohé cesty, které všechny vedou do středu, ke Mně, každá je jiná, a přece všechny vedou stejným směrem. Čím blíže jsou k...

Změny v Nové době

03.02.2019 22:53
  Musíš být připraven na podivuhodné změny, které nastanou v Nové době.  Jestliže je dokážeš přijmout a jednoduše vstřebat jako kousek savého papíru, změny v tobě...

Snídaně z lásky

28.01.2019 18:39
  Tento muž má 80 rokov a každé ráno nosí raňajky svojej manželke.  Keď sa ho opýtali, prečo je jeho manželka v domove dôchodcov, odpovedal:  ,Pretože má...

„Oběť“

12.12.2018 14:23
    V jednom africkém kostelíku si při obětování lidé posílali široký proutěný koš, do kterého každý něco vložil. Byl to takový koš, do jakého se sbírá maniok...

NENÍ KAM JÍT

30.10.2018 09:58
  "Lišky mají doupata, a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil." Matouš 8:20   Většina lidí dělá ve vztazích s druhými lidmi jednu...

Nespěchejte

09.07.2018 11:34
  Už jste si tak zvykli spěchat, abyste stihli splnit všechny své povinnosti, že se rychlé tempo téměř stalo vaším hluboko zakořeněným zvykem. Ale sprintování od jednoho...

Poselství Luise Hay

27.06.2018 11:32
Na počest a památku Luise Hay (1926-2017)     „Zjišťuji, že když opravdu milujeme  a přijímáme sami sebe právě takové,  jací...

Láskyplná bytost - ŽENA

18.06.2018 18:23
  Naplňte své srdce a svou mysl mírem, láskou, jasem a klidem. Učiňte to jako poslední věc před spaním a první věc ráno, když se...

Žijete přítomný život?

11.06.2018 11:32
    Bylo páteční odpoledne a seděl jsem na lavičce v parku. Hlavou se mi honily starosti. Přemýšlel jsem o pondělním jednání, o věcech, ze...

Schopnost milovat

21.05.2018 11:53
  Schopnost být sám je schopnost milovat. Možná se vám to bude zdát paradoxní, ale není. Jedná se o existenční pravdu: pouze ti lidé, kteří jsou schopní být sami, jsou...

Gabrielova cesta

11.05.2018 13:47
  Představujeme Vám knihu, která zatím nemá na trhu obdobu. Jedná se o poutavý příběh z dob, které na Zemi teprve přijdou. Děj se odehrává v budoucnosti za tisíc let v...

Slepý vidí

30.04.2018 14:03
  Přišel jsem na tento svět k soudu: aby ti, kdo nevidí, viděli, a ti, kdo vidí, byli slepí.                      ...

Jaro Nového věku

16.04.2018 10:34
    Jaro se rozvíjí v pravé dokonalosti. Toto je jaro Nového věku a ten se rovněž rozvíjí v pravé dokonalosti. Jsi jeho součástí a on ti přináší nový život. S ním...

Pokojný dům

29.01.2018 13:06
  Ráda bych se s Vámi, milé ženy, podělila o krásný prožitek z četby „malého“ půvabného příběhu Pokojný dům. Autorkou této, co do rozsahu drobné prózy je Růžena Svobodová, řádky...

Změny v Nové době

09.01.2018 12:44
    Musíte být připraveni na podivuhodné změny, které nastanou v Nové době. Jestliže je dokážete přijmout a jednoduše vstřebat jako kousek savého...

Počátky 4.část

04.12.2017 12:18
  „BUĎTE PŘEMĚNĚNI OBNOVOU VAŠICH MYSLÍ.“     Had nemůže růst, aniž by svlékl starou kůži, kuřátko se nevyklube ze skořápky,  když...

Počátky 3.část

27.11.2017 11:22
  Jaká je vaše první myšlenka po probuzení?  Je to čistá radost z dalšího nádherného dne,  nebo obava z toho, co se dnes...

Počátky 2.část

20.11.2017 11:19
    Je tolik důležité, jak začínáte každý den, ať je to nějaký chvalozpěv či díkuvzdání ve svém srdci, uvědomění Mé neomezené lásky a hojnosti či...

Počátky

13.11.2017 11:59
    Spatřila jsem rušnou silnici s rychlým provozem oběma směry. Nikdo neměl ani trochu času porozhlédnout se, jak horečně všichni někam směřují. Potom...

Máme-li vyjádřit co jsme, musíme jednat

03.10.2017 12:04
    Být činorodý znamená naplňovat život. Nečinnost je způsob, jímž život popíráme. Když jsme nečinní, můžeme celá léta vysedávat každý den před televizí...

Emoce, mysl a duše

13.09.2017 17:41
            Pocity vždy ovlivňují vaše tělo a to zase ovlivňuje vaše pocity. Jsou jedním. Když skrýváme své pocity,...

Vyčisti svůj pramen

28.08.2017 12:08
    Jsi ochoten se změnit? Najdi si čas, aby ses ztišil, a pak buď k sobě opravdu poctivý. Máš pocit samolibosti, jsi spokojen sám se sebou? Máš pocit, že je...

Leotina zahrada

21.08.2017 14:17
  O odpuštění - matka a dcera   V knize Leotina zahrada nás zaujme nevyřešený vztah mezi matkou a její dcerou, která jí vyčítá, že ji neměla dost...

Kázání na hoře - Blahoslavenství

14.04.2017 11:14
  Opět shromáždil se lid kolem Mistra a jeho učedníků. Všichni zbožně naslouchali a chtěli slyšeti ještě více. I posadil se Ježíš na pahorek a u jeho nohou usedly zástupy, jež...

Láska mezi králi muž a žena

07.04.2017 13:11
  Král nemůže vlastnit krále, neboť ode mne mají oba svou korunu. Ctěte ji. Přijde den, kdy budete vedle sebe jako studánka a skála. Skála chrání vodu před žárem a pramen dává...

Co dělat, když cítíte zlost

04.04.2016 14:12
  Když máte zlost, kněz vám řekne že se nemáte rozčilovat, protože to není správné. A co uděláte? Můžete zlost potlačit, udusit ji, doslova ji spolknout, ale pak...

Krása harmonie

31.08.2015 22:12
  Přestože se s označením harmonie setkáváme celkem často, a to mnohdy u zcela protichůdných oblastí, každému se v mysli vybaví poněkud odlišný obraz. Někdo si může představit souhrn...

Astarté

27.07.2015 11:39
Nic na Zemi není tak důležité, jako propojování se se světlými nám tak vzdálenými světy a s čistými bytostmi tam žijícími, jež k nám dolů na Zemi sesílají paprsky Lásky a čistoty. Je na nás ženách,...

Poznej svého anděla

29.04.2015 11:17
Barbara je tělesně postižená dívka, a Michael, její anděl, ji provází jejím strastiplným životem. Ukazují nám, jak mohou i lidé tělesně postižení být v nitru vedeni...

Čtení ze životopisů- Maria z Magdaly- část 4.

24.02.2015 16:37
Stávala se stále tišší,  stále skromnější a naslouchala v sobě. Už  se ani nepoznávala.  Kde byly tak  mnohé vzruchy a myšlenky,  které  ji  jinak ...

Čtení ze životopisů-Maria z Magdaly- část 3.

22.02.2015 16:35
Přešlo několik  mladých mužů. Byly mezi  nimi krásné, statné postavy.  Bylo  jí  nápadné,  jak  byli  příkří  a  odmítaví k lidem. Maria ...

Čtení ze životopisů- Maria z Magdaly- část 2.

21.02.2015 16:33
Vážila si  sice vědění učenců  v jejich hranicích,  ale snažila se  překročit tyto hranice. Hledala  u žen, ucházela se o jejich přátelství, aby se naučila, jak má...

Čtení ze životopisů- Maria z Magdaly- část 1.

20.02.2015 16:31
Mnozí si možná myslí, že takové příběhy už dávno zavály písky času, ale ony se nám dochovaly, aby nám přinesly své důležité poselství. Nečtěme je proto netečně a povrchně jako každou běžnou...

Osvobození ženy

10.11.2014 11:52
Hrdinou Strže I.A.Gončarova, ruského spisovatele, je šlechtic Rajskij, člověk inteligentní a umělecky nadaný, kterému se však nedaří. Rozčarován petrohradskou společností, odjíždí k příbuzným na...

Kniha Bytosti přírody

30.10.2014 19:19
BYTOSTI PŘÍRODY NÁS VOLAJÍ O POMOC Naši předkové od pradávna vyprávěli příběhy o rusalkách, hastrmanech, skřítcích a vílách. O jejich existenci se psalo a mluvilo ve všech kulturách...

Kniha pro ženy - Střípky moudrosti

17.10.2014 15:21
  Znovunalezené štěstí V jednom malém domku na kraji města žili spolu již 9 let manželé Smutní. Měli takový malý domeček se zahrádkou. Hlavně paní Smutná na této...

Zasvěcení v každodennosti

02.09.2014 12:44
  Džošu se zeptal učitele Nansena: „Co je pravá Cesta?“   Nansen odpověděl: „Každodenní cesta je pravá Cesta.“   Džošu se zeptal: „Je možné se jí...

Slova stále živá

15.04.2014 19:01
  Boží člověk jest více v nebi, než na zemi. V těle zajisté přebývá, jako v propůjčené na čas chaloupce, šetří ji, opravuje, látá, podpírá, přikrývá, ale jeho...

Azad neboli svobodný

03.04.2014 13:39
    Toto jsem četl v knize Gulistán řečené též Růžový sad, kterou sepsal perský básník Sa´dí Mušarrif ibn Nuslih:   „ Zeptali se mudrce takto:...

Velikost zemského života

31.01.2014 18:51
    Jen přičinlivému požehnávám, jen pilného podporuji a snaživému pomáhám. Vím, život na Zemi je krátký, přeplněn prací pro tělo a na duši zbývá málo času. Avšak...

Ticho a klid

06.01.2014 20:44
Když ztratíte spojení s vnitřním tichem, ztratíte spojení se svým já. Ztratíte-li spojení se svým já, ztratíte se ve světě. Vaše nejvnitřnější vědomí vlastního já, vědomí toho, čím jste, je...

Maria z Magdaly - Služba

20.08.2013 07:50
  Teď ji  mučila myšlenka, že Ježíš  ji zavrhne. Čím více pozorně  zkoumala způsob  obou  žen,  tím více  si...

Maria z Magdaly- Setkání s Ježíšem

15.08.2013 11:22
Krajina byla krásnější, zelenější a tichý, chladný vítr přicházel od jezera. Maria Magdalena však nechtěla odpočívat z obavy,  že by  zmeškala nejlepší  čas....

Vydej se, člověče, na cestu ...

01.04.2013 07:52
    Vydej se, člověče, na cestu za svým štěstím do dalekých prostorů, kde žiji jako dobrý, vlídný Vládce spravující Království v míru a pokoji Láskou a...

Život po smrti existuje

09.03.2013 21:31
  Americký neurochirurg Dr. Alexander Eben, který pracoval 25 let na jedné prestižní americké klinice, onemocněl zánětem mozkových blan a...

O moudrosti

25.02.2013 15:49
    Moudrým se rodí každý, kdo přichází na svět z pověření Boha něco dobrého vykonat, dát, obětovat se v poslání otce, matky, kněze, učitele i jako ochránce a...

Žena - Láska

21.02.2013 11:56
Dovolujeme si Vám představit knížku od paní Jany Janouškové- Kuchařka pro tělo i duši, která vyšla již ve dvou dílech. Paní Janoušková píše o ožehavých  tématech týkajících se...

Jdi srdce mé a hledej radost!

04.01.2013 15:13
Jdi srdce mé a hledej radost. V darech svého Boha! Kdo bych chtěl ještě dnes jít a hledat radost? Dnes hledá se jen rozptýlení, zábava a štěstí. Dnešní člověk rozumí pod pojmem štěstí jen bohatství,...

Narození Ježíše

20.12.2012 14:06
    Josefův dům nebyl nikdy tak útulný jako teď, kdy v něm vládla Maria. Když seděl při jídle proti ní, naplnil ho vždy hluboký mír. »Jak jsem šťastný,« pomyslel si jednou Josef, »musím...

Pocta Boženě Němcové

04.11.2012 15:24
  Česká básnířka Věra Ludíková navazuje na tradici Otokara Březiny a Jana Zahradníčka. Píše a prosazuje duchovní poezii, která dává světlo a naději. Dopisy Boženy Němcové ji inspirovaly k tvorbě...

Odpouštím

04.11.2012 14:27
    ........akustika v chrámu je tak dokonalá, že všechno, co říká, jako by se ozývalo kolem dokola.     " Slzy, jež mne přinutili prolévat - odpouštím. ...Bolesti a zklamání...

Snaha činit dobré

26.09.2012 19:32
    Dobrá snaha obrací cesty z hlubiny do výšiny, od hmoty k duchu, ze stínu či tmy do zářivosti světla Božství. Kdo zrodí snahu žít v...

Naše ctnosti a nectnosti aneb život jako zrcadlo

17.08.2012 17:34
    V oblasti duševních hodnot totiž neexistuje v podstatě rozdíl mezi malým stupněm nectnosti a velkým stupněm nectnosti. Existuje jen nectnost, na kterou jsme ještě...

O podivuhodném působení Boží lásky - 2.část

08.06.2012 15:57
          Láska je hbitá, upřímná, dobrotivá, radostná a líbezná; silná trpělivá, věrná, prozřetelná, velkodušná, statečná a nikdy samu sebe nehledá. Neboť,...

O podivuhodném působení Boží lásky

08.06.2012 15:51
  Velká věc, veskrze veliké dobro je láska, která jediná ulehčí každé břímě a snáší každou nespravedlnost . Neboť nese tíhu bez těžkosti a všechno hořké činí sladkým a chutným. Ušlechtilá...

Bolest

08.02.2012 14:43
  Jestliže nás život bolestí či neúspěchem zastaví, neplačme. Chvilkový pláč je dobrý. Omývá duši, člověk mnohého upřímně lituje, umiňuje si jednat moudřeji, uvědomuje si cenu...

Ze života syna Božího Ježíše 3. část

20.12.2011 08:53
Od té doby uplynulo mnoho měsíců a příliv zvědavců a pomoc hledajících denně vzrůstal. Ježíš prosil Boha, aby mu seslal pomocníky pro jeho veliké dílo a mezi prostými...

Ze života syna Božího Ježíše 2. část

12.12.2011 09:28
Radoval se, počátek byl učiněn. Již přicházeli k němu mužové a ženy a tázali se ho o rady. Domnívali se, že kdo jednou pomohl, může a bude pomáhati i nadále. A nezklamali se. Kde...

Ze života syna Božího Ježíše

05.12.2011 09:24
Krásný letní den chýlil se ku konci. Sluneční paprsky dopadaly šikmo na lesknoucí se zrkadlo jezera a zlatilo všechno kolem dokola. Po silnici ubíral se poutník,...

Matka Tereza : O modlitbě

15.09.2011 15:00
      ♥ Musíme si stále uvědomovat naší  jednotu  s Kristem, jak on si uvědomoval svou jednotu s Otcem.  Naše práce je apoštolská jen natolik, nakolik Kristu...

Pokojný dům část 3.

08.08.2011 21:50
    Výňatky z půvabné knížečky     Jsem šťastna, že jsem se dočkala tohoto klidného světlého podzimu. Chodíváme s mladou paní po pasece u lesa...

Pokojný dům část 2.

02.08.2011 21:43
     Výňatky z půvabné knížečky   Je srpen, oba zářivé stromečky růží dávno odkvetly, jsou nyní zelené jako ostatní stromy, jako prázdné keře...

Pokojný dům

25.07.2011 09:02
  Výňatky z půvabné knížečky   Žiji na samotě, v domě postaveném hluboko v lese, mezi šťastnými lidmi, mír mám v duši a k nikomu zášť. Ano, lidé...

Kto si 2. časť Ukážka z knihy Lise Burbeau

06.06.2011 07:48
         Nemusíš teda nikoho súdiť, ani kritizovať – stačí len, aby si používala všetko, čo vidíš okolo seba, k hlbšiemu poznaniu samej...

Kto si 1. časť Ukážka z knihy Lise Burbeau

23.05.2011 08:20
  Si to, čo vidíš... Ale áno. Všetko, čo vidíš, sa Ti pokúša ukázať, že si skutočne ako zrkadlo. Prijať túto teóriu nie je ľahké. Aj keď nie je komplikovaná, je ťažké ju aplikovať v...

Ze života Ježíšova

16.04.2011 16:11
Milé čtenářky, u příležitosti svátků velikonočních Vám nabízíme úryvek z knihy Neznámé ze života Ježíše. Mnozí lidé se domnívají, že Ježíšovou smrtí na kříži byly z věřících...

Stoupání na horu

15.04.2011 11:12
    Daleko na vyprahlém Jihozápadě stojí indiánská vesnice a za ní se tyčí z pouště vysoká hora. Vyšplhat na tuto horu znamenalo velký čin, a tak všichni chlapci ze vsi toužili, aby se o to...

Stres

01.04.2011 11:17
  Předmluva redakce: Všechny denně zápolíme s množstvím situací, které nás tíží, tlačí a trápí. Chvíle, kdy se cítíme lehce a šťastny, snadno střídají okamžiky, kdy je nám...

Úsměvy Matky Terezy

16.03.2011 23:38
  Někdy cítíme, jako by náš Mistr byl vzdálený. Není to tím, že jsem se Mu vzdálila já? Jedna věc nám stále přibližuje nebe – skutky lásky a milosrdenství. Jimi naplňujme své...

Úsměvy Matky Terezy

18.01.2011 10:56
                                                       ...