Talent a charakter

Talent je lépe posilovat o samotě,

ale charakter se nejlépe utváří

v bouřlivých poryvech světa.

 

Johann Wolfgang von Goethe

 

Ilustrace:  © Zuzana D.