Spokojnosť

Spokojnosť
 

Ak sa budete v živote len sťažovať,

čo všetko Vám chýba tak budete nespokojní.

Spokojnosť pramení z toho, že síce vieme,

že sú v živote aj lepšie veci ako máme teraz,

ale pritom si vážime všetko,

čo je teraz v našom živote v poriadku.