Přítomný okamžik

Přítomný okamžik

 

AŤ SE V PŘÍTOMNÉM OKAMŽIKU DĚJE COKOLIV,

PŘIJMĚTE TO, JAKO BY TO BYLA VAŠE VOLBA.

přijměte to - a potom jednejte!

Vždy pracujte s tím, nikoli proti tomu.

Udělejte si z přítomného okamžiku

svého přítele a spojence

a ne svého protivníka.

Zázračně to změní celý váš život.

 

Eckhart Tolle