Přikázání z říše Inků

Přikázání z říše Inků

 

 

Přikázání z říše Inků

 

  1. Tvé činy, tvá slova a tvé myšlenky buďtež pravdivé a čisté

                jako sluneční světlo!

  1. Budiž ti posvátné, co jsi slíbil, ať je to komukoliv.

  2. Važ si každého tvora Nejvyššího: člověka, zvířete i rostliny. Má život jako ty.

  3. Cti ženu, je květem myšlenek Nejvyššího. Jako listy chrání, vyživují a zastiňují květ, tak ochraňuj ženu.

  4. Nenech žádný den uplynout bez práce prospívající všem.

  5. Tvé srdce budiž naplněno díkem! Čím jsi a co máš, dal ti Nejvyšší. Na to nikdy nezapomeň.

  6. Nechť tvé konání oživuje radostná mysl! Zatá Máti se směje, směj se i ty.

 

 

Vysvětlivky: Zlatá máti je slunce. Inkové si říkali synové slunce a ctili slunce vděčně jako matku.

 

 

 

 

Z knihy Zaváté doby se probouzejí- Říše Inků

 

Foto: Marcel Pepin