Nepodmíněná láska

 

Nepodmíněná láska neznamená, že přijmeme cokoliv a všechno, co dělá náš milovaný.

Ne. Nepodmíněná láska mluví takto: Miluji tě úplně a nepodmíněně, ale nemusí se mi líbit to,

Co děláš. Vidíte ten základní rozdíl? Už nesměřujete svou kritiku vůči člověku, ale vůči něčemu,

Mimo něj, vůči jeho činům. Může to vypadat jako malý rozdíl, ale je velmi důležitý.

                                                                                                                Eileen Caddyová