Lao-ć

Lao-ć

„Důvěryhodná slova nebývají líbivá,
líbivé řeči nebývají důvěryhodné!
Co je vynikající, nepotřebuje být obhajováno,
co potřebuje být obhajováno, nebývá vynikající!
Moudrost nejsou rozsáhlé vědomosti,
rozsáhlé vědomosti nemusí být modrostí!
Dokonalý Člověk nehromadí!
Čím více koná pro druhé, tím více má,
čím více lidem dává, tím více se mu dostává!
Věčná Cesta Tao je tvorbou prospěchu bez zničení.
Cesta Dokonalého Člověka je konáním bez boje!


Lao-c', Tao te ťing

 

Překlad Marína Čarnogurská - Egon Bondy