Klíč k osvobození

Klíč k osvobození
 
Klíčem k osvobození je přítomnost,
neboť svobodní můžete být
jedině v přítomném okamžiku.
 
Opouštíte umrtvující svět racionální abstrakce - svět času.
Osvobozujete se od šílené mysli, která vám vysává životní  energii,
stejně jako pomalu ničí a otravuje celou Zemi.
Probouzíte se ze snu času do přítomnosti.
 
Eckahart Tolle - Moc přítomného okamžiku