HLAS ŽIVOTA

 

„Stejně jako velká osobnost působí na společnost uvolňujícím, osvobozujícím, přetvářejícím a uzdravujícím způsobem, tak také zrození vlastní osobnosti působí ozdravně na jednotlivce. Jako by proud mizející ve slepém rameni zaneseném bahnem náhle objevil řečiště, anebo jako by se odvalil kámen, který ležel na klíčícím semenu, takže výhonek může začít přirozeně růst.

Hlas nitra je hlasem plnějšího života, dalšího obsáhlejšího vědomí.“

 

Carl Gustav Jung