Chalíl Džibrán

Chalíl Džibrán

 Neverte, že budete usmerňovať lásku. Ak zistí, že ste jej hodní, bude ona usmerňovať vás.