Pro duši

V Tichu

25.04.2020 21:54
  V Tichu se můžeme uzdravit - je branou k zázrakům   Nejvroucněji vyjádřená empatie? BEZE SLOV.   Nejvznešenější myšlenka? ZROZENÁ Z TICHA.   Nejsilnější životní zážitek? Často prožívaný se ZADRŽENÝM...

Co si umíme ubránit, přetrvá

24.02.2020 18:34
  Citáty Carla Junga, které vám pomohou poznat a pochopit sebe sama. „Carl Jung byl jedním ze zakladatelů moderní hlubinné psychologie, jejímž cílem je usnadnit konverzaci s nevědomými energiemi, které se pohybují přes každého z nás. Přispěl k mnohým tématům, které...

Pouta

10.02.2020 12:25
  Ze země vzešel strom, aby byl radostí Slunci. Buď jím. Ať kořeny pijí vodu země a větve hasí žízeň po Světle. Jsi synem Světla a Země. Světlo je tvůj Otec a vede tvé větve vzhůru. Zem je Matka. Skrze její oporu a náruč rosteš. Ona je tvým odpočinkem a živí tvé tělo....

Sjednocení lásky

12.01.2020 22:44
    Všechno je marnost. Co není Láska. Láska a Pravda jsou v Jednosti. Myslíš-li si, že znáš pravdu, ale neumíš milovat, tvá pravda je prach. Každý jdete jinou Cestou. Přece vám však nabízím Jednotu. Cestu nad Cestami. Je jen jedna Cesta, která vede nad...

Mozaika

08.12.2019 23:19
    Představuji si Boží království jako velkolepou mozaiku. Mozaiky jsou, jak víte, složeny z velkého množství kamínků. A každý z nás může být považován za jeden kamínek této mozaiky. Kamínky Božího království ale nejsou bez života, bez duše....

Souvislost s tím, co se nám děje

18.11.2019 13:01
    "Většina lidí si plete přítomný okamžik se skutečnostmi, které se v něm dějí. To však přítomný okamžik není. Přítomný okamžik je mnohem hlubší než to, co se v něm děje. Je to prostor, v němž se to děje. Proto si nepleťte přítomný okamžik s jeho obsahem....

Tichý prostor v nás

10.11.2019 20:43
    Čas strávený v přírodě vám umožní pocítit harmonickou interakci všech prvků přírody, všech živoucích sil a dává vám pocítit jednotu veškerého života. Všudypřítomná inteligence přírody vám pomůže nalézt přístup k poli čisté potenciality. Vesmírná hojnost je...

Ticho

04.11.2019 00:05
Ticho, to není nedostatek zvuku, jak se domníváme.  Ticho je prostor, do kterého vstupujeme, abychom slyšeli tichý vnitřní hlas.                                  ...

Existuje kvantové pole, kde je všechno se vším propojeno

15.07.2019 17:52
  Fakta nepřestanou existovat jen proto, že je ignorujeme.         L. Huxley   Pro tohle pole energie, které spojuje všechno se vším, existuje již dlouhou dobu řada pojmenování podle jejich objevitelů: kvantové pole,...

Zapalte plamen vnitřního života

24.06.2019 13:18
    Budoucnost, po níž toużíte, vytvářejte v přítomnèm okamżiku, stůjte si za ní. Nikým a ničím se nenechejte odradit od svých snů. Zůstaňte věrni sobě i svému přesvědčení a převezměte plnou zodpovědnost za svůj život bez toho, aby vás ovlivňovalo něco z...

Světlo a stín

17.06.2019 07:48
  Dokud hledáme vinu v okolí a obviňujeme rodiče, partnery a přátele, místo abychom přijali odpovědnost za svá rozhodnutí a vinu za svou nevyrovnanost, jdeme cestou potlačení a vytěsnění nechtěných prvků osobnosti - tedy vytváříme na nevědomé úrovni stín, který dělá...

Buďte dětmi Země

10.06.2019 00:42
      Jeshua prostřednictvím Pamely Drazí přátelé, Já jsem Jeshua. Jsem zde, abych vám pomohl spojit se svým nejhlubším já, vašim Kristovským-já. Dlouhý čas jste ke mně vzhlíželi jako k mistrovi a učiteli, který razí cestu, jsem však zde, abych...

Rozjímání ve svatodušní čas

30.05.2019 22:50
V čase, kdy Země vydává ze sebe všechno nejkrásnější, kdy květy se široce otvírají slunci, jeho teplu a světlu vstříc, aby je přijaly do sebe, aby jimi žily, rostly, kvetly do krásy a do plodu, přichází tajemné působení Ducha svatého. V tomto čase dostává se duši sil k plnějšímu...

Temná noc duše

27.05.2019 13:04
Mystikové a jógini považují tento stav za největší zkoušku života. Já bych však neřekl, že je to jen zkouška. Podle mne je to prostě pád. Nepřichází v začátcích hledání, ale až později, po jistých hlubších duchovních zkušenostech. Není to ovšem trest za naše hříchy, jak...

Velikonoční rozjímání

15.04.2019 12:07
      Lásko, skrytá za tváří lidskou, za tváří Ježíše - kdo Tebe poznal na Zemi a uvěřil, že jsi přišla spasit svět? Nadšení svaté, z lásky vycházející - kdo na Tebe myslel uprostřed zástupu, že přicházíš vyvolat v srdcích lidu veliký plamen...

Tulákem svobody

08.04.2019 00:09
    Král přijal zem a narodil se v ní jako člověk, aby našel Svobodu. Neboť ona je bohatstvím Srdce, které není možno ani darovat, ani dostat. Tvou zemí, kterou jsi dostal je tělo i jméno, které nosíš. Jsou jí tvoji rodiče, přátelé i nepřátelé, učitelé i děti,...

Nepodmíněná láska

07.01.2019 13:58
    Kdykoli miluješ, miluj z celého srdce a nikdy se neboj svou lásku projevit. Nechť je tvá láska jako otevřená kniha, kterou mohou číst všechny duše. Je to ta nejkrásnější věc na světě, proto nech tuto božskou lásku v sobě volně proudit. Láska není slepá, ale...

Žít v pravdě a nesoudit

27.12.2018 13:04
    Kéž všechno, co mluvíš, je tím, co cítíš. Najdi Pravdu ve jménu Lásky, neskrývej však za její jméno lež. Láska neví, co znamená lhát z milosti, neboť sama je milosrdenstvím pravdy. Kéž bys přiznal viny přede mnou, sebou i lidmi, před vším, co je tvým...

Umění dávat

20.12.2018 17:19
      Uč se dávat svobodně ze všeho, co máš. Uč se také vděčně přijímat vše, čeho se ti dostává; a užívej to moudře pro rozvoj a zlepšení celku. Dáváš-li, dávej svobodně a nepočítej, co to stojí. To, co je darováno správně, z celého srdce a z...

LÁSKA

02.12.2018 19:27
  Jsem Láska. Láska je všechno, co dýcháš, z čeho se raduješ i to, co odvrhuješ. Láska je Slunce prosvětlující tvé dny i noc, která tě přikrývá, aby do tmy mohlo přijít ráno.   Jsem dnem Lásky. Jsem Sluncem, které zahřívá Život a spaluje tmu. Láska je dar Života všem. Je radostnou obětí...

Ego a duše

21.11.2018 19:00

Odpověď na chaos dnešního světa

19.11.2018 13:26
  Mnoho duší hledá odpověď na chaos dnešního světa. Den ze dne je horší, ale neobávej se, protože věci se musí nejprve zhoršit, než se začnou zlepšovat. Vřed nejprve zhnisá, než praskne, a potom se všechny jedy uvolní a odplaví. Situace ve světě musí též dosáhnout...

Co se skrývá v hlubinách naší podvědomé mysli?

05.11.2018 18:44
Málokterý přírodní úkaz je tak fascinující a málo prozkoumán jako lidská mysl. Je ještě tolik toho, co o našem podvědomí nevíme. A právě v našem podvědomí se nacházejí samotné základy naší osobnosti a individuality. Následující krátký Freudův test osobnosti nám umožňuje...

Snění

26.10.2018 12:02
               Když zavřeme oči, ztišíme mysl, můžeme snít a rozjímat.   Procházet se loukami, těšit se květinami, slyšet píseň ptačí v zahradě i mezi  poli, hladit zlatavé obilí nebo delfíny a velryby v moři,...

Hle, Já jsem s vámi po všechny dny, až do skonání světa

11.10.2018 16:39
„Hle, Já jsem s vámi po všechny dny, až do skonání světa ʻ“ (Mt 28,20) Situace u nás i ve světě je napjatá, schvalují se zákony, které jdou proti zdravému rozumu. Nastolují se opatření, která nakonec budou mířit proti samému člověku a mnohde se tak již...

Poučení od motýla

25.06.2018 11:18
    Jednoho dne se v zámotku objevil malý otvůrek. Člověk seděl a několik hodin pozoroval motýla, jak se usilovně snaží protlačit tělo tímto malým otvůrkem. Pak se zdálo, jako by byl stále na jednom místě. Zdálo se, že se dostal tak daleko, jak mohl a že už...

Vydej se, člověče, na cestu

07.06.2018 00:01
  Vydej se, člověče, na cestu  za svým štěstím do dalekých prostorů, kde žiji jako dobrý, vlídný Vládce  spravující Království v míru a pokoji Láskou a Moudrostí, přáním blaho dát všem. Vydej se na cestu tichou –  ta je mi nejbližší a je i...

O pravém „výletě“

28.05.2018 13:06
    Je hezčí místo, než jít k Lásce? Je hezčí místo, než zajít k Bohu všech bohů? Je něco krásnějšího, než vstoupit do komůrky ve svém srdci, kde pravá Krása se nalézá? Nikoliv. Všechno ostatní pouze klamem se nazývá, všechno ostatní...

Zvonivé krůpěje blankytné noci

08.04.2018 22:39
  Je jiskřivá, mrazivá noc. Vše se stříbřitě leskne v mihotavém svitu měsíčního světla. Jen tu a tam lunu zahalí drobný mráček.Vše na chvíli potemní, ale v zápětí se opět rozzáří. A hle, mohu opět rozeznávat mohutné koruny ševelících stromů, klenoucí se obzor krajiny a má...

V Tichu

19.03.2018 13:05
  V Tichu se můžeme uzdravit - je branou k zázrakům     Nejvroucněji vyjádřená empatie? BEZE SLOV.   Nejvznešenější myšlenka? ZROZENÁ Z TICHA.   Nejsilnější životní zážitek? Často prožívaný...

VDĚČNOST

12.01.2018 12:27
        VDĚČNOST MĚ VEDE K ŽIVOTU V SOULADU SE MNOU SAMÝM   Josef Kořenek na svém CD     www.youtube.com/watch?v=D3zlaJZFhVI www.youtube.com/watch?v=BuRjizPK-Z4  

První krok

29.12.2017 21:21
  Modlitba Otče náš, nechť je provním krokem v novém roce.  

Dnešní

24.12.2017 12:38
  Ovečky jdou za svým pastýřem ze smrti do Života. Jdou přes most bolesti. Neboť není jiné cesty a Cesta je Zákon. Temnota je z hmoty. Není ale hmoty, ze které by nesvítilo Světlo Života. Tma je jako oseté pole. Není v něm vidět život, a přece je ho plné. Jsem Život. Jsem...

Kumránské svitky

11.12.2017 13:46
  Tato slova pověděl svým učedníkům Ježíš Nazaretský v době putování po Egyptě. Fragmenty těchto ponaučení jsou zachyceny v kanonických evangeliích. Celé jsou zaznamenány v takzvaných Kumránských svitcích, jež byly nalezeny v Palestině u...

Astrologie

06.11.2017 14:16
  Astrologie může mnohým pomoci k nalezení Boha. Kdo ho však již nalezl, nepotřebuje ji, ani jiné vědy. Astrologie a její čísla jsou věci rozumu, jehož poznání ztrácí smysl tam, kde začíná poznání srdce.   A přichází-li vesmír, v němž zvítězí toto pravé poznání, nebudou již...

POKOJ a MÍR

01.11.2017 11:35
  Ještě víc než o štěstí, které se zdá v dnešních dnech mnohým tak nedosažitelné, touží ubitý člověk po míru. Neboť svět se stal nepokojným v takovém měřítku, jako nikdy dříve.  Slovo „mír“ často vyslovujeme, ale co se pod tímto pojmem vlastně rozumí? Není to...

Benedictus

28.09.2017 11:56
  Poslechněte si v tento sváteční den nádhernou skladbu.   Karl Jenkisnis -  Benedictus qui venit in nomine domini   Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně.   Pravda je Zákon. Všechno stvoření jej ukrývá a je...

Nechť tvůj život překypuje novým

18.09.2017 11:41
    Nechť tvůj život překypuje novým; je však nutné zbavit se starého, a udělat tak místo pro vstup nového. Proces zbavování se starého může být velmi bolestivý, protože když opustíš staré, můžeš zažít pocit, že nemáš nic, čeho by ses podržel, a že jsi sám a o...

MÁME ZAČÍT TVOŘIT

11.09.2017 11:48
   MÁME ZAČÍT TVOŘIT     Moji milí, nadešel čas, kdy je potřeba aktivně tvořit nový svět. Starý svět už pomalu končí, ovšem stvoření nového světa je na vás. Obracím se na všechny probuzené a putující na cestě ke Světlu. Jste již...

Hymnus

30.05.2017 11:11
  Duchu Páně, bojující těžký boj s nepřáteli míru a pokoje po všech končinách světa, za těžkých obětí Boží lásky, nazvané Beránkem - Duchu, sestupující v tomto čase z nebe do Země jako její neviditelný Soudce i Vládce v Kristu - Duchu, pověřený...

HO´OPONOPONO

17.05.2017 11:38
  HAVAJSKÉ UČENÍ ŘÍKÁ, ŽE VŠE MÁME VE SVÝCH RUKOU Ho´oponopono je staré havajské učení a metoda, která nám lidem pomáhá vylepšit svůj život, očistit chyby, kterých se dopouštíme a napravit různé situace, které se nám udály. Tento proces je o uvolňování, odpouštění,...

Láska mezi králi muž a žena

07.04.2017 15:49
  Král nemůže vlastnit krále, neboť ode mne mají oba svou korunu. Ctěte ji. Přijde den, kdy budete vedle sebe jako studánka a skála. Skála chrání vodu před žárem a pramen dává pít stromům na úpatí hory i orlům hnízdícím v jejím vrcholu. Kámen i voda mají svou cestu, a přece...

Sjednocení lásky

17.03.2017 11:26
  Všechno je marnost, co není Láska. Láska a Pravda jsou v Jednosti. Myslíš-li si, že znáš pravdu, ale neumíš milovat, tvá pravda je prach. Každý jdete jinou Cestou. Přece vám však nabízím Jednotu. Cestu nad Cestami. Je jen jedna Cesta, která vede nad Cestami, neboť všechny Cesty nese v sobě....

Nejkrásnější dar duše

13.01.2017 14:01
  Probuďme se, otevřme své vědomí a nalezněme, kým jsme a jaký je náš smysl života. Uvolněnme se v tichém rozjímání.  

Podobenství o deseti pannách

19.12.2016 14:53
Když Ježíš procházel zemí, řekl svým učedníkům toto podobenství:   „Nebeské království je podobné deseti pannám, které vzaly své lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět prozíravých. Pošetilé vzaly sice své lampy, ale nevzaly s sebou...

Advent a kouzlo vánoc

05.12.2016 13:32
  Je za námi již druhá adventní neděle. Zdalipak ještě víme, co znamená slovo ADVENT? Toto slovo je odvozeno z latinského adventus- přicházející.  Advent je období čtyř neděl před vánoci, kdy lidé radostně očekávají příchod Spasitele, jehož zrození si o...

Obřady průchodu

25.11.2016 16:34
  Neváhejme odložit staré myšlenky, názory, předsudky, posuzování, hodnocení, kritizování, pokrytectví, manipulaci a strach. To vše vychází z ega, z rozumu. Láska srdce toto nezná. Láska miluje vše,...

Hledání blaženosti

07.11.2016 12:08
  Neusilujte o pozemskou blaženost vy, kdo hledáte hlubší smysl života, než jaký se nabízí v povrchním vnímání většiny lidstva. Zde na Zemi jí nemůžeme nikdy dosíci. Nic, co je z této Země, nás nemůže nikdy zcela naplnit. Zde můžeme hledat jen další a další libůstky či...

Cit

10.10.2016 13:05
  Člověk, který dovolil tomu, aby ve svém nitru zadusil jemný hlas citu, stává se bezobsažným strojem, nástrojem podléhajícím nejrůznějším vlivům okolí. Takový jedinec ztrácí postupně soudnost ve svém počínání, vyplývající ze schopnosti vyciťování mravních hodnot - záchvěvů svého...

O nevyzvednutém pokladu člověka

03.10.2016 13:13
  Kolik lidí ví ještě něco o onom zázračném pokladu, který všem těm, kteří jej najdou, přinese opravdové štěstí a skutečný mír? Zůstal nepoznán a nevyzvednut! Není druhého na světě, který by se tak těžko dobýval, neboť jest skryt na místě dnešnímu člověku nejméně známém: v...

Pravda, či lež?

11.07.2016 14:31
    Život na této Zemi provázejí dva protiklady, které si často navzájem kříží cestu, ale nikdy nemohou jít svorně po téže cestě. Jsou to pravda a lež. S oběma se neustále setkáváme, s oběma neustále bojujeme, právě tak jako s dobrem a zlem....

Radost

27.06.2016 13:20
         Radost je příjemný pocit, který prožíváme. Avšak tento příjemný pocit není pouze pro nás, ale obdarováváme tím i ostatní, aniž bychom si to mnohdy uvědomovali.      Zkuste si na chvíli představit setkání s unaveným nebo rozzlobeným člověkem...

Slavnostní

30.05.2016 14:35
    Znění nádherných sfér... Slavnostní chór velebení a díků prochvívá všemi světy... To všemocná vůle Boží se opět sklání, aby podala žíznícímu Stvoření napít životadárné síly z rudého poháru věčného bytí.  Ano, všechny bytosti ve Stvoření smí z milosti...

Naplňme svůj pohár láskou

16.05.2016 12:45
  Od chvíle, kdy nám ráno zazvoní budík, běží nám hlavou spousta myšlenek, co vše musíme dnes stihnout, zařídit a udělat. Bezduše vykonáváme nutné ranní úkony, budíme děti, automaticky jim chystáme svačinu.   Vše, co děláme, měříme na čas a množství. Počítáme vždy však jen to,...

Léčebný kód

20.04.2016 12:32
  Léčebný kód - léčebná metoda, která nemá v dějinách obdoby - vyléčení téměř všech nemocí na buněčné úrovni Tento systém léčení je založen na poznání, že existuje pouze jeden zdroj nemocí - a tím je fyziologický stres. Fyziologický stres nastává, když náš nervový systém...

Jarní píseň duše

11.04.2016 14:24
       

Přijď království Tvé část 2.

14.03.2016 14:17
  V obou velikých zaslíbeních, ať je to Boží soud a očista anebo říše míru na Zemi, musí každý člověk být aktivně spoluúčastným, pokud chce býti zachován a prožít vědomě a radostně jaro světů. Není možné více spát ani nečinně přihlížet. Toto mocné prožívání se týká každého,...

Přijď království Tvé

29.01.2016 14:15
        "Přijď království Tvé, buď vůle Tvá,  jako v nebi tak i na Zemi."        Každý člověk zná modlitbu Otčenáš a v ní obsažená slova „Přijď království Tvé.“ Jak si vlastně představujeme...

Nový rok

01.01.2016 00:29
  Začíná nový rok. Je to ještě čistý, nepopsaný list, plný zaslíbení, nových možností a úžasných prožití. Kola osudu se otáčejí pomalu a jistě a lidstvu se navlas přesně vrací, co kdy zaselo. Avšak i přes to, nebo lépe řečeno právě proto máme svou budoucnost plně v...

O lásce

25.12.2015 23:15

Svatá noc

24.12.2015 16:55
  Byl krásný zimní večer a na nebi jiskřilo plno hvězd. Po cestě kráčel mladý muž se schýlenou hlavou, veda za sebou oslíčka, na kterém seděla něžná žena, unavená a smutná. Hledali nocleh, ale všude, kde se ptali, byli mrzutě odbyti. Nikde neměli místa po unavené...

Litujte národ

20.11.2015 11:30
  Moji přátelé a souputníci, litujte národ, který má plno pověr a žádné náboženství. Litujte národ, jenž se halí do roucha, které sám netká, živí se chlebem, na který sám nesklízí zrno a pije víno, které neteče z jeho vlastních vinných lisů. Litujte národ, který zdraví tyrana jako hrdinu a...

Slova pro každého z nás

28.10.2015 10:47
Při příležitosti státního svátku si poslechněme vzácný projev, slova pátera Petra Piťhy, probošta Kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě. Krásný, upřímný a pravdivý projev vycházející ze srdce a obracející se k lidskému svědomí.    ...zapomněli jsme, že život je láska a...

Moudré poselství

19.10.2015 14:03
  Jdi klidně uprostřed rozruchu a spěchu a vzpomeň jaký mír může být v tichu. Pokud je to možné, bez ztráty tváře,  vycházej dobře se všemi lidmi. Říkej svou pravdu tiše a jasně, naslouchej ostatním, třeba i omezeným a nevědomým, také oni mají svůj příběh. Vyhýbej se hlučným a...

Blahoslavení čistého srdce

04.09.2015 11:11
 „Blahoslavení čistého srdce; neboť oni Boha viděti budou“.   V těchto slovech leží všechno, i to nejvyšší, čeho člověk dosáhnouti může: viděti Boha v jeho dílech. Srdce člověka musí býti čisté a jasné jako křišťál, aby žádné zkalení nebránilo mu ve vidění. Vidění jest poznávání! Člověk,...

O pokoře

20.07.2015 13:36
  Pokora v srdci člověka jest jednou z nutných ctností, skrze kterou je možno dospět k vnitřnímu světlu života. Tato ctnost spočívá v pravé lásce k Bohu a k bližnímu. Je onou mírou trpělivosti srdce, jejímž prostřednictvím člověk sice pochopí svou...

Brána života

13.07.2015 08:35
  Na počátku bylo Slovo, a z tohoto Slova vyšlo BUDIŽ SVĚTLO! Paprsek lásky vytryskl do nicoty a nicota ustoupila Světlu. Smrt byla prozářena životem, a tvor stvoření započal své bytí! Krev v jeho srdci a žilách se obnovovala jako tělo dítěte, do něhož vejde duch. Tělo se...

Pohled do nitra duše

29.05.2015 13:23
Poznání Boha otevřelo mé nitro dokořán a počíná na mě působit neobyčejným dojmem. Probouzí je a já cítím, že musím něco učinit, abych učinila sebe hodnou věcí tak úžasných, že před nimi stojím téměř neschopna slova i myšlenky. Ptám se, jak mám myslet, jak mluvit, jak cítit a jednat v tomto...

Výzva k překonání strachu

22.05.2015 22:15
  Síla temnoty je ve strachu. Proto se nebojte, nepodléhejte šelmě, která straší, ale skutečnou moc nemá. Děsí vás představami o budoucnosti a přítomnost činí pro vás mrtvou. Mnozí za ní však kráčejí a věří jejímu prorokovi. Kdybyste měli zrnko víry, vezmete horu...

Pozitivní noviny – příspěvek do sborníku

12.05.2015 10:46
  motto: Když bude se ti zdát, že do výčtu tvých ztrát patří trsy orchidejí, nevěř pomluvám.      Jsem si úplně jistá a nejen za sebe tvrdím, že lidé chtějí slyšet dobré slovo, krásnou hudbu, vidět krásný obraz, vnímat krásu...

Vykoupení z hříchů

06.05.2015 20:39
Součástí mnohých křesťanských náboženství je víra v odpuštění hříchů. Členové těchto církví a společenství věří, podle slov jejich představených, že Ježíš vykoupil svou smrtí na kříži z hříchů ty, kteří v něj uvěří. Toto vykoupení se podle jejich víry nevztahuje jenom na existující hříchy, ale i...

Vzhůru

02.05.2015 09:26
         

Každý máme odpovědnost

24.04.2015 12:57
Žijeme-li přátelství v sobě, mohou být i druzí posíleni naší přítomností v přátelství. Žijeme-li ve víře a přesvědčení, mohou být druzí lidé naší přítomností ve své vlastní víře také posíleni a podpořeni. Žijeme-li láskou, soucitem a milosrdenstvím, mohou jimi být druzí též posíleni. Není tedy...

Jarní úklid naší duše

05.04.2015 09:02
  Překrásné jaro. Vše proudí, zpívá, raší a rozvíjí se opět jako každoročně v nové síle. Chór ptačích hlasů vždy s úsvitem vítá každý nový den. Je to radostná oslavná píseň, která se ozývá ze všech ptačích hrdel nevědomky děkujíc za dar nového dne a za zázrak, kterým je život.   Z...

Velikonoční zamyšlení

03.04.2015 12:25
  Vývoj na Zemi se nerozvíjí správně pro falešný způsob života, který si lidé dobrovolně zvolili. Přespřílišným vzděláváním, a především pak zanedbáváním citového rozvoje, se ubírají po nepravých cestách za krátkodobými cíli. Lidé povýšili rozumové vědomosti nad Vůli Nejvyšší, nad přírodní...

Emoce

02.04.2015 14:19
Pozorovat emoce je v podstatě totéž jako pozorovat myšlenky. Jediný rozdíl je v tom, že myšlenky máte v hlavě, kdežto emoce mají silný tělesný aspekt, takže je vnímáte především v těle. Emoce nemusíte potlačovat, ale také se jimi nemusíte nechat ovládat. Jako pozorovatelé se...

Vzhůru

24.02.2015 16:59
           

Cesta

27.01.2015 12:55
     

Cit je cesta

14.01.2015 12:14
Cit je růže. Přináší trny tomu, kdo ji chce vlastnit, vůni každému, kdo se k ní něžně skloní. Cit je Cesta. Vchází do tmy a přejde přes práh bolesti, aby naplnila Lásku. Je jejím domem.     J.L. Cesta srdce      

Královna Růže

24.11.2014 11:32
  Byl podzim. Hojnosti květů pomalu ubývalo. Zato listy stromů a keřů se vybarvily mnoha pestrými barvami. Jako by celá příroda věděla, že paní Zima barvami šetří a vše raději přikryje bělostnou prachovou peřinou. Vždyť je potřeba, aby si i příroda odpočinula a nabrala...

Pohleď vzhůru

20.11.2014 11:21

Láska Boží

03.11.2014 12:26
    Ilustrace:© Eva Lipinová    

Zlatá střední cesta

27.10.2014 12:07
  To správné je střed. Zlatá střední cesta. Lidé však mají tendenci upadat do různých extrémů, které jsou škodlivé. A právě v těchto škodlivých extrémech se pohybuje i lidské vnímání mnoha skutečností, souvisejících s velkolepým pojmem Bůh. Začnu svědectvím jednoho člověka: „Když...

Čas sklizně

15.09.2014 13:08
  Fantomy a démoni, stvůry všech možných podob a druhů nyní obklopovali zeměkouli hustou hradbou svých těl. Ač byli stvořeni ze zlých lidských myšlenek a citů, lidé o nich nic nevěděli, neboť oblast působnosti těchto netvorů neležela v nejhrubší hmotě, kterou pozemští lidé jako jedinou...

O květinách

11.09.2014 17:21
 

Odkaz Mistra Jana Husa

06.07.2014 11:17
Připomeňme si v tento sváteční den, některé důležité myšlenky z odkazu života a díla Mistra Jana Husa, který se jako zlatá nit protkává dějinami českého národa a obsah jeho působení sahá až do dnešní doby, tolik let po jeho mučednické smrti. Zeptáme-li se kdo z Čechů je mezi...

Slova stále živá

15.04.2014 13:59
  Boží člověk jest více v nebi, než na zemi. V těle zajisté přebývá, jako v propůjčené na čas chaloupce, šetří ji, opravuje, látá, podpírá, přikrývá, ale jeho vlastní byt jest v nebi, kde poklady své má. Nebo zamiluješ-li kdo statek na zemi, ten nic...

Mosty od srdce k srdci

08.04.2014 11:09
    JSTE OSTROVY VE VODÁCH SAMOTY A STAVÍTE MOSTY JEDEN K DRUHÉMU. TAKÉ TY JSI OSTROV A STAVÍŠ SVŮJ MOST. DOSTAVÍŠ-LI JEJ A PŘEJDEŠ PO NĚM, NEPOZNÁŠ CESTU ZPÁTKY, NEBOŤ SE ZA TEBOU ZBOŘÍ. JSI STAVITEL MOSTŮ A VRACÍŠ SE TAM, KDE JSI SVOU PRÁCI...

Hledejte Království nebeské!

10.03.2014 16:22
    „Hledejte nejprve Království nebeské a jeho Spravedlnost, a vše ostatní vám bude přidáno...!“ Stvořením trvale prochvívají tato slova řečená ze Světla a obzvláště v této době všeobecného zmatku nabývají pro každého nesmírně vážného významu, protože ukazují...

Velikost zemského života

31.01.2014 15:30
  Jen přičinlivému požehnávám, jen pilného podporuji a snaživému pomáhám. Vím, život na Zemi je krátký, přeplněn prací pro tělo a na duši zbývá málo času. Avšak z toho mála času nesmí být promarněna jediná hodina. Vždyť proto jde člověk žít tělesný život, aby na Zemi...

Ticho a klid

06.01.2014 20:31
  Když ztratíte spojení s vnitřním tichem, ztratíte spojení se svým já. Ztratíte-li spojení se svým já, ztratíte se ve světě. Vaše nejvnitřnější vědomí vlastního já, vědomí toho, čím jste, je neoddělitelné od ticha. To je onen pocit já jsem, který je hlubší než jméno a...

CO JE TO LÁSKA?

16.12.2013 21:56
  Kam se nám poděla láska a úcta? Kde jsou lidské hodnoty jako čest, poctivost, pravdomluvnost, dodržování slova či slibů, úcta ke starším a podpora mladších, čistota myšlenek, čistota vztahu muže a ženy? Všude je jen zloba, závist, nenávist,...

Omyly lidstva

09.12.2013 13:54
    Žel, člověk na Zemi ještě nedozrál tak daleko, aby dokázal přirozeně poznávat, přijímat a řešit své problémy. Mnohé z nich se stávají i předmětem veřejného zájmu, čímž společnost polarizují a nebezpečně radikalizují. Například problém homosexuality. Než si...

Čtyři adventní svíčky

04.12.2013 19:43
Hořely čtyři svíčky na adventním věnci, tak tiše, že bylo slyšet, jak si svíčky začaly povídat: První svíčka vzdychla a řekla: "Jmenuji se Mír, moje světlo sice svítí, ale lidé žádný mír nedodržují." Její světlo bylo čím dál tím menší, až docela zhaslo... Světlo druhé svíčky se zakmitalo a...

Desatero Františka z Asissi

22.11.2013 20:16
    1. Buď člověkem uprostřed tvorů, bratrem mezi bratry. 2. Jednej se vším stvořeným bytím s láskou a úctou. 3. Tobě byla svěřena země jako zahrada: Pečuj o ni s moudrostí. 4. Starej se o člověka, zvíře, bylinu, vodu a vzduch, aby země nezůstala zcela bez nich. 5. Užívej věci s mírou,...

Děkuj svým bytím

08.10.2013 19:33
             

O kráse

18.09.2013 12:10

Promluva k mladému muži- J.A. Komenský

21.08.2013 06:29
 

Lásko, kde tě máme hledat?

06.08.2013 11:33
M.M.  

Co najdeme v každém květu?

25.07.2013 20:35
  Do každého květu vložil Bůh prostou větu. "Objímám a miluji."     Eva Lipinová     https://duhovaposelstvi.blog.cz/  

Ochrana a pomoc ze Světla

22.07.2013 17:25
Ještě z nedávno minulých staletí tu a tam uchovala se dobře známá svědectví o zcela zázračných dějích, jež nejednou zachraňovaly život nebo čest, čistou ctnost a lidské právo člověka, který nesl ve svém srdci pravou víru a zbožnost. V těchto staletích ještě žila...

Sedm kroků k překonání ega

08.07.2013 12:07
Zde je sedm návrhů, které Vám pomohou překonat hluboce zakořeněné představy o vlastní důležitosti. Všechny jsou navrženy tak, aby Vám pomohly zabránit falešnému ztotožnění se s domýšlivým egem.     1. Přestaňte se urážet Chování...

Promluva k mladému muži

03.07.2013 05:38
        Jan Amos Komenský - promluva k mladému muži- část 1.  

Pohledy do duše: Sto otázek sobě - 5.část; závěr

22.06.2013 11:20
    Vnitřní úvahy:    81. Rozlišuji dobré od zlého, prospěšné od škodlivého člověku, jeho cestě  k Bohu?  82. Mám účast s těžkostí lidí i postavením tvorů Země, se vším živým a trpícím?  83. Přispívám k míru...

Pohledy do duše: Sto otázek sobě - 4.část

13.06.2013 22:37
    Vnitřní úvahy:    61. Je mi Bůh útěchou, radostí, touhou, nebo se bojím Jeho soudu?  62. Co mě vede k modlitbě, jak ji prožívám, konám, co do ní vkládám?  63. Zklidňuji se vědomím neustálé ochrany Boží,...

Vzácná rada

10.06.2013 07:16
  Podle starého súfijského příběhu žil kdysi dávno v jedné zemi na Středním východě král, který se neustále zmítal mezi štěstím a zoufalstvím. Dokázala ho rozčílit i sebenepatrnější věc, a štěstí vždy velmi rychle vystřídalo zklamání a beznaděj. Až to jednoho dne...

Pohledy do duše: Sto otázek sobě - 3.část

07.06.2013 07:07
  Vnitřní úvahy:    41. Chodívám vnitřním suchopárem místo kvetoucím sadem myšlení na věci posvátné, vznešené, krásné?  42. Cítím se silným, nebo slabým člověkem, dobrým, či provinilým?  43. Koho obviňuji ze...

Pohledy do duše: Sto otázek sobě - 2.část

31.05.2013 21:56
    Vnitřní úvahy:    21. Uvědomuji si, jak málo vím o sobě, o životě, o Bohu?  22. Toužím po duchovním poznání, vyhledávám je, mám je za cíl?  23. Zkoumám příčiny svých depresí i vnitřní pohody a klidu?  24. Překonávám vnitřní reptání,...

Dík Duchu svatému

29.05.2013 07:23
  Děkuji Tobě, Duchu svatý, že jsi sestoupil se mnou až do hlubiny mého nitra a vedl mne spletitou cestou jeho myšlenek i citů, jimiž se projevuje můj život na Zemi. Cítila jsem Tvou ruku na svém rameni, když jsi mi podržel před očima zrcadlo, abych poznala, jakými...

Čistá radost je umění ducha

27.05.2013 09:46
  Již mnohokráte jsme slyšeli o tom, že největší modlitbou a díkem Stvořiteli je radostný čin. Tuto větu pochopí snad každý, kdo umí číst. Ale chápeme ji opravdu ve své podstatě přesně tak, jak je míněna? Vzpomeňme si na pohádku, kde Ivánkovi poradil kouzelný...

Pohledy do duše: Sto otázek sobě - 1.část

24.05.2013 12:20
   Vnitřní úvahy :    1. Čemu jsem zasvětil život, čemu věnuji čas?  2. Uvědomuji si svůj život plně, uvědomuji si rozum, cit, vůli, myšlení?  3. Chápu hloubku, dosah, úkol a poslání...

Přání duše

20.05.2013 08:21
    Vedla mě přání trhat květy pozemskosti, ale ty rostly nad propastmi zla, na skalách tvrdosti - v zahradách lidství zanedbaného tisíce let. Duše chodila neschůdnostmi Země a velmi si přála již odpočinout v zátiší víry a jistoty, v bezpečí...

Doba závažných změn

15.04.2013 07:20
                   Doba povážlivých změn. Tak je od pradávných dob označována proroky, viděními obdařenými lidmi, přibližně dnešní doba. Věštby varující před katastrofami přírodního rozsahu,...

Existuje duše člověka před narozením?

03.04.2013 07:46
Odpovědi na otázky   Existuje lidská duše před narozením? Velmi mě tato otázka zajímá, protože pokud skutečně existuje, potom se musí změnit i pohled společnosti na takzvaný nespravedlivý osud. To, co je dosud považováno za křivdu či za nespravedlnost Boží,...

Touha vzhůru

26.02.2013 23:35
   

Hudba, vzácný poklad života

12.02.2013 12:18
  Pojem hudba je v dnešní době chápán jinak, než jaký byl jeho původní smysl. Pod slovem hudba se dnes ukrývá mnoho různých lidských děl a činností, žel, málo co z toho lze označit v pravém slova smyslu uměním, hudbou. Pojem hudba byl, zejména v posledních 100 letech,...

Skrytá síla myšlenek

25.01.2013 10:38
Skrytá síla myšlenek 25.01.2013 10:10     Skryté souvislosti   Mnohý z lidí netuší, jakou sílu a tvořivou moc mají lidské myšlenky. Ve svých myslích si lidé pohrávají s nebezpečnými představami a fantazií. Jsou si jistí, že když...

Přání

01.01.2013 16:46
  Milé ženy, přejeme Vám do nadcházejícího času, roku 2013,  mnoho lásky, která je stále připravena naplnit Vaše otevřená srdce. S láskou pak dokážeme překonat i ty nejtěžší situace, které před nás život postaví. Není překážky, která by nebyla překonána láskou a dobrem. I kdybychom...

Tam, kde se nachází místo míru, pokoje a uzdravení

31.12.2012 16:40
      V samotném středu neklidného srdce je místo ticha, místo stojící mimo čas, jehož se nedotýkají změny a ztráty. Zde, v tomto klidu, je pokoj a uzdravení. Nic, co nás sužuje, ani to, čeho se obáváme, nemůže narušit jeho dokonalost. Vejdi do tohoto prostoru ticha...

Vánoční přání

24.12.2012 16:42
                         

Touha

04.12.2012 14:38
  Touha Proč každý podzim, mámo, tichne život hnízd? A proč už píseň známou neslyším ze známých míst? Proč každým rokem táhnou, proč ten dlouhý let? A když křehká křídla slábnou, řekni, co je vrací zpět? Mámo, řekni, co je vrací zpět.   Touha, touha, touha, ta zmůže víc, než síla...

Jedinečnost dnešního dne- část 3.

06.11.2012 14:20
Občas prožíváme v životě období, že bychom nejraději z místa, kde jsme nebo kde pracujeme, utekli. Máme pocit, že nás to vysiluje, že už to nezvládáme a že nás to ubíjí. Sníme si o něčem krásnějším a lepším. Představujeme si, že právě to by pro nás bylo to pravé ušlechtilé poslání. Ano, snít...

Jedinečnost dnešního dne -část 2.

05.11.2012 14:17
  Pokud chceme změnit svůj osud, změňme sebe! Vždyť je zákonitě dáno, že to, co vysíláme, to se nám vrací. Nahlédněme do svého nitra a tam najdeme všechny odpovědi. Prosme vzhůru a poznáme, kudy máme kráčet. Vše v životě může být nádherné a krásné, jen naplno prožívejme přítomnost- jen tady a...

Jedinečnost dnešního dne- část 1.

04.11.2012 14:11
Nádherné pestré barvy podzimu již téměř vymizely. Vítr, déšť a sníh snímá ze stromů i ty nejposlednější lístky. Jabloně, jež byly ještě před nedávnem obalené červenými jablíčky a zlatavým listím jsou již téměř holé. I pod veselými javory už můžeme jejich barevnou krásu již jen sbírat ze země a...

Vzácný poklad

03.10.2012 19:50
  Vůbec nevíte, jaký spočívá pro vás v tomto stvoření poklad, který každým lidským duchem může a má být nalezen a vyzvednut. Je tak veliký, tak nevyčerpatelný, že všichni lidé se tím mohou obohatit, aniž by jej ubylo. Tímto pokladem je neutrální Boží síla. Ona nezná rozdílu mezi dobrem...

Čistota

07.09.2012 19:42
  Překrásné, zářivé jsou úrovně Světla. Ony Světlem zářící říše, kam smí všech vin zbavení lidští duchové dojít na své pouti Stvořením. Ten, kdo na tato místa po dlouhé pouti vkročí, prožívá nekonečnou blaženost, cítí se lehký, naplněný radostí a nikdy nekončícím štěstím. Toto vše však...

Co má vrátit lidstvu žena?

17.08.2012 17:25
          Žena má lidstvu vrátit ráj, onu drahocennou perlu; dřív však musí vědět, že spočívá na dně vlastního srdce, tam že se musí pro ni ponořit!"   Božena Němcová                        

Pokora

20.07.2012 17:43
    Mnozí si pod pojmem pokora představí člověka, který klečí na kolenou a v prachu země činí pokání. Ale to není pokora - to je nepatrná nebo slepá či otrocká víra v něco nebo v někoho. Skutečná pokora odkládá předsudky a zkoumá. Zkoumá věcnost, logiku a lásku. Bez přísného zkoumání...

Pošli to dál

17.07.2012 17:42
          Na zlatou tabulku sdílenou Vesmírem zapsat máš číselný vzkaz. Kdybys měl už málo času, jenom pár chvil, kdyby ti dokonce zbýval jen poslední dech, co poslal bys do Kosmu? Stříbrné splavy že to už zvonivě...

Vzpomínka na první letní den

21.06.2012 17:29
Červnový den 21. mám ze všech dnů nejraději. Už v dětství jsem se těšila na první letní den a vzpomínám, když mi dědeček s babičkou první jarní den opakovaně sdělovali, že dnes je den a noc v rovnováze. Jak se dny prodlužovaly a já rostla, zdálo se mi, že ty naše trošku " bílé noci"v červnu jsou...

Myšlenky Matky Terezy o lásce

18.06.2012 21:57
        Zpočátku jsem si myslela, že je potřebné obracet lidi na víru. Dnes vím, že mojí úlohou je milovat.   Buďte projevem... laskavosti; mějte laskavost ve tváři, v očích, v úsměvu, ve vřelém pozdravu. Sami víme, že to, co děláme, je kapkou do moře. Ale kdyby tahle...

Zvony nedělní

17.06.2012 17:39
  Někdy jsme přítomni v čase, který neumíme zachytit do slov. Neusilujeme o to, přece to hlavní v tu chvíli je – co námi prochází. Avšak přece jenom se to snažíme předat, přichází potřeba to předat. Jak tedy? Buď počkáme na inspiraci, s prosbou o pomoc. Vyjádření nám může nabídnout i životní...

Víra není ctnost...

08.06.2012 15:23
  Kulturně i historicky společností uznávané osobnosti, klasici, nám ve svých dílech zanechali obrovské množství hodnotných myšlenek, odkazů, které rádi a s úspěchem citujeme při různých příležitostech. Mnohé z nich svojí silou a hlubokou výpovědní hodnotou často pomáhaly postavit se na nohy...

Ako vonia lipa

08.06.2012 11:49
      Lipka lipenka, ako si nádherne rozkvitla, ako nádherne voniaš. Voniaš ako jar, ako máj. Voniaš ako nová sila, ktorá všetko oživuje. Šumenie Tvojich listov a kvietkov hovorí o láske, ženskej pomáhajúcej láske. Každý rok o tomto čase prinášaš príliv novej...

Naslouchej vůli Boží

21.04.2012 23:07
Budeš-li konat vůli Boží, budeš jako velký, silný, zdravý strom, který žádná vichřice nezlomí. Budeš-li konat vůli Boží, budeš jako stéblo trávy, zachvívající se při sebemenším závanu větru. Budeš-li konat vůli Boží, nemusíš se ničeho bát, vždy najdeš směr, pokaždé pochopíš smysl,...

Duchovní probuzení

20.04.2012 22:57
Hlavním smyslem našeho času zde na Zemi je, abychom poznali, kdo jsme, odkud přicházíme a kam kráčíme. Naší prvořadou úlohou je hledat odpovědi na tyto životně důležité otázky. Žel, současný člověk si to nejčastěji uvědomí až tehdy, když prožije citový otřes, jenž může být pro něj často právě novým...

Uvolnění duše

17.04.2012 22:52
  V dnešní vypjaté době prožíváme různé mezilidské vztahy - a někdy natolik zúží náš pohled na smysl života, že se z nás stávají otroci těchto vztahů. Obzvláště, když se jedná o vztahy neharmonické, které řešíme ve svém nitru, hledajíce uspokojení. Čím více ale přemítáme nad jednáním a činy...

Rozdiel medzi ľuďmi

16.03.2012 17:44
Otec jednej veľmi bohatej rodiny zobral raz svojho syna na vidiek s úmyslom ukázať mu, v akej biede niektorí ľudia žijú. Pár dní a nocí strávili na istom malom hospodárstve, ktoré vlastnila pomerne chudobná rodina. Keď sa vracali domov, otec sa syna pýta, ako sa mu výlet páčil. "To bolo úžasné,...

Nedůvěra

14.03.2012 00:01
Jako nejzhoubnější a nejrozšířenější vlastnost mezi lidmi vládne dnes nedůvěra. Tato nedůvěra se vklínila mezi lidi do všech vztahů. Lidé se zatvrdili a jsou vůči sobě ostražití. Kdo je takzvaně důvěřivý, je z pohledu ostatních naivní. Tato nedůvěra vzala lidem možnost prožívat štěstí a radost...

Moc přítomného okamžiku

12.03.2012 22:55
          Ať už jste kdekoliv, buďte tam úplně. Trpíte stresem? Snažíte se dostat do budoucnosti tak usilovně, že redukujete přítomnost na pouhý prostředek, jak se tam dostat? Stres je způsoben tím, že...

Milujme Boha !

25.01.2012 14:38
    Zo starých kníh, ktoré sa považujú za Sväté písma, keďže sa v nich nachádzajú usmernenia od Boha, sa dozvedáme, že priamou a jedinou cestou k samotnému Bohu, nášmu Otcovi a jedinému Stvoriteľovi, je hlavne milovať Ho...

Blahoslavenství

28.12.2011 08:22
  Opět shromáždil se lid kolem Mistra a jeho učedníků. Všichni zbožně naslouchali a chtěli slyšeti ještě více. I posadil se Ježíš na pahorek a u jeho nohou usedly zástupy, jež přišly, aby slyšely jeho slova.      A Ježíš pravil:   „Blahoslavení ti, kteří prostě přijímají...

Cesta Lásky – povídání o učení Ježíšově

17.12.2011 09:32
Učení Syna Božího Ježíše je o lásce a odpuštění ale i o pokoře, která úzce souvisí s tím, že jsme duchovními bytostmi, usilujícími o poznání, odkud jsme vyšly a kam má naše úsilí směřovat. Jak je možné dojít k pravé pokoře? V čem spočívá pramen pokory? Jak ji...

Profesor a študent

01.12.2011 13:13
Profesor na univerzite položil svojim študentom otázku: Je všetko čo existuje stvorené Bohom? Jeden zo študentov nesmelo odpovedal: - Áno je to stvorené Bohom. Stvoril Boh všetko? - spýtal sa profesor. ... ... - Áno, pane! - odpovedal študent....

Síla modlitby

13.11.2011 22:07
Každá z nás již tolikráte prožila okamžik, kdy jsme při prohlížení  pošty  v obálce či mezi E-maily nalezly  prosbu o finanční pomoc pro lidi, kteří jsou v nouzi. Ať se jednalo o malé děti bez rodičů, nemocné či o ty, které trpí na zcela jiném konci planety… Při pohledu na jejich...

Diana 3. část

07.11.2011 08:36
  Celkom tomu Diana nerozumela. Keď zostala opäť sama, tak začala premýšľať nad svojim životom, ktorý prežila. Stále silnejšie ku nej doliehali myšlienky ako ľahko zahodila krásnu lásku, keď dala prednosť...

Diana 2. část

31.10.2011 08:30
Zrazu videla samú seba, videla sa ako malé dievčatko so svojimi rodičmi. Mala ich veľmi rada, boli takí láskaví a dobrí, prežila s nimi krásne detstvo. Veľmi smútila, keď tragicky zahynuli, Diana mala sotva 15 rokov. Ten smútok bol taký silný, že nevládala nič robiť. Postupne sa smútok...

Diana

24.10.2011 13:21
  Diana sa pomaly prebúdzala, v diaľke počula spev vtákov a zurčanie vody. Cez okno presvitali do izby slnečné lúče. Cítila sa akoby spala niekoľko rokov, na nič si nespomínala. Izba v ktorej ležala bola veľká a priestranná, zariadená bola krásne, s vyberaným vkusom. Nádherný vyrezávaný...

Na křídlech bezpodmínečné lásky 2.část

26.09.2011 15:13
      Láska bez podmínek je čistá láska. Je naší vnitřní podstatou. Z této lásky jsme směli vzniknout a v této lásce máme žít. Je na nás, abychom se zbavili všech nečistot, které na naší duši ulpěly v průběhu našeho dlouhého vývoje a které nám nyní zabraňují...

Čarovný les - hluboká prožití okamžiku

14.09.2011 09:16
Když bylo dlouho deštivo, byla jsem skleslá a unavená, ale v lese jsem uviděla něco zázračného, co mě povzbudilo, rozradostnilo a naplnilo díkem: slunce na chvilku zasvítilo mezi mokré stromy a každá kapka vody na nich vypadala jako diamant. Sluneční paprsky dopadaly už hodně...

Na křídlech bezpodmínečné lásky 1.část

12.09.2011 14:46
  Bezpodmínečná láska je vyšší formou lásky, než na jakou jsme byli doposud zvyklí a kterou se nyní teprve učíme žít. Tato láska miluje bez podmínek. Neklade nikomu a ničemu podmínku: budu tě milovat, ale… bude to tak, jak já to chci, budeš takový, nebo jiný, nebo jak já si...

O Čistotě

06.09.2011 14:04
Není mnoho žen, které o sobě mohou říci, že skutečně našly samy sebe a takové jaké jsou, jsou opravdu šťastné. Mnohé situace všedních, ale i těch svátečních dní nás neustále prověřují, zda si udržíme své přesvědčení, zda ustojíme tlak svého okolí, který se snaží vzít všechny s sebou do podivného...

Radosť

05.09.2011 12:35
  Priateľka môjho syna bola cez prázdniny v Turecku. Mesiac putovala po krajine a poznávala krásy Turecka, mestá, dedinky a mentalitu Turkov. Veľmi sa jej tam páčilo a vrátila sa plná zážitkov a dojmov. Keď prišla ku nám, len tak medzi rečou mi povedala: „...

Břízka

20.07.2011 11:18
    Vysoká štíhlá břízka spanilé děvě se podobá, jež rozpustila si své vlasy - vítr si s nimi pohrává a těší se z jejich krásy.   Čistotou skví se její kůra bělostná, něžná je, ušlechtilá a ctnostná, tak jako...

Sokratove tri sitá

15.07.2011 11:10
 Jedného dňa prišiel k Sokratovi akýsi rozčúlený človek: "Počul si už, Sokrates, čo urobil tvoj priateľ? Musím ti to ihneď povedať." "Moment," prerušil ho mudrc. "Preosial si to, čo mi chceš povedať, cez tri sitá?" "Cez tri sitá?" prekvapene sa opýtal ten...

Dar nového dne část 3.

11.07.2011 13:30
  Jak se nám daří naplňovat vše, co jsme si předsevzaly? Víme si již rady s každou situací a rozdáváme kolem sebe stále jen lásku a radost? Udržíme si vždy a za všech okolností v nitru spojení s nádhernými proudy Světla? Není to zdaleka tak snadné, jak bychom si to...

Touha

07.07.2011 13:34
   

Dar nového dne část 2.

03.07.2011 13:29
  Je krásné nové ráno. Otevřeme své okno, lehký vánek svěže proudí do našeho pokoje. My jsme dnes vstaly o něco  dříve. Nespěcháme, udělaly jsme si čas pro sebe. Na chvíli se zastavíme, vyhlédneme z okna nebo usedneme na místo, které jsme si doma vytvořily a vyzdobily pro...

Dar nového dne část 1.

27.06.2011 09:51
    Každý nový den je zcela jedinečný, jiný než ty ostatní. Skýtá nám nové možnosti, další šance, a život nám přináší situace, které jsme dosud nezažili. Máme možnost vybrat si, jak budeme jednat a jak se budeme rozhodovat v mnoha okamžicích dne....

Lipenka

17.06.2011 22:26
  Každý deň chodím do práce okolo krásnej lipy. Stojí vznešene na rohu ulice a zažila veľa premien celej štvrte. Je krásna, jej kmeň je mohutný, taký silný, že dvaja ľudia sa musia chytiť za ruky, aby ju obopli. Korunu má krásnu a bohatú ako kučeravé, rozpustené vlasy mladého...

Žena a bylina

16.06.2011 22:23
       

Největší síla života

17.05.2011 09:48
      Největší síla života je láska, jen láskou vpravdě žije lidský duch, bez lásky vadne v srdci květ soucitu a stále více narůstá náš dluh.   Den za dnem více kolem nás se stmívá, bez radosti tápeme v prachu cest, nadarmo nad námi se za večera tichounce sklání zlato...

Záplava květů

11.05.2011 14:32
       

Péče o domov

09.05.2011 14:25
Všechny se denně staráme o domácnost nebo také o zahradu či o jiné prostory, ve kterých žijeme a pracujeme. Každá máme představu, jak by se tyto prostory daly ještě vylepšit. Sníme o tom, že jednou bude naše zahrada samý květ nebo že jednou vymalujeme všechny pokoje nádhernými pastelovými...

Jako voda z pramene

02.05.2011 14:18
  Voda, ta životodárná tekutina, čistá, průzračná, ale i zraňovaná a nedoceněná. Pozorujme chvíli její běh. Jako vláhu přinášející očistný déšť padá shůry, odkud nám přináší nádherný proud síly z nebes. Povšimněme si, že vzduch je po dešti svěží, čistý, nabitý čímsi živoucím. Voda pak stéká do...

Láska

30.04.2011 14:12
      Keď vás láska zavolá, nasledujte ju, hoci jej cesty sú ťažké a strmé. A ak vás ovanú jej krídla, poddajte sa jej, hoci meč ukrytý v jej perí vás môže poraniť. Keď k vám prehovorí, uverte jej, hoci jej hlas možno rozvíri vaše sny ako severák, pustošiaci záhrady. Lebo práve...

Bílá a rudá

30.04.2011 11:17
             

Osud

25.04.2011 11:15
             

Ľudské slovo

24.03.2011 11:09
  Hovorí sa, že ľudské slovo má veľkú silu. Slovom možno človeka povzbudiť, zraniť, pohladiť či ublížiť mu. Na druhej strane však ľudia mávajú sklon neprikladať slovu až taký veľký význam, pretože je to koniec koncov „len slovo“, ktoré nemá žiadny (aspoň podľa nich) viditeľný účinok;...

Viera, nádej, láska

24.03.2011 10:08
    Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal.   A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a...

Moudrost ženy

20.03.2011 20:51
                     

Pečuj o své myšlenky

18.03.2011 10:30
    Dalajláma    

Zářící krystaly

16.03.2011 23:49
     

Krůpěj v oceánu

16.03.2011 09:32
                 

Buď jako růže

10.03.2011 10:58
 

Moudrost amerických indiánů část 2.

24.02.2011 08:34
Naši starci k nám promlouvají Cítím bolest a hněv nad tím, že jste v honbě za pokrokem rozryli povrch této planety, a to, co nazýváte biosférou či ekosférou, a co mí lidé jednoduše nazývají Matkou, jste zanedbávali a zraňovali. Naši starci k nám promlouvají, že je...

Moudrost amerických indiánů část 1

23.02.2011 21:38
        Moudrost   Moudrost není vlastnictvím jednoho člověka. Všichni bychom měli jednat v souladu s moudrostí, ale ta nepatří jednotlivci. Moudrost znamená osvícení dávnými a po generace prověřovanými představami o nacházení...

Klid hladiny jezerní

23.02.2011 21:33

Bělostná čistota

18.01.2011 10:44
               Snad nezahanbí naše nitro bělostná čistota květů lilií. Jsou naše každodenní myšlenky, city i skutky také tak čisté? Pokud ne, můžeme vzhlížet k této nádherné květině. Snad nám napoví, jak býti čistou, půvabnou...

Krása ženy

14.01.2011 12:09
Každá žena touží být krásná. Krása je něco, co ji stále přitahuje. Ženy se snaží všemožnými způsoby, aby byly skutečně  krásné.  Krása… zaposlouchejme se do tohoto pojmu.   Představme si, co prožíváme, když po dlouhé zimě, kdy celý kraj pokrývá samý sníh, počínají pod hřejivými...