Příběhy pro ženy

Starý pan učitel

05.08.2021 19:22
                     Starý muž potká mladého muže, který se ptá: „Pamatujete si mě, pane učiteli“? Starý muž odpoví, že nikoliv. Potom mu mladík řekne, že byl jeho studentem a učitel se zeptá: „Jak se máte? Co děláte v životě?“ Mladík...

Tři stromy

10.04.2020 14:50
    Na jednom kopci v lese byly tři stromy. Navzájem diskutovaly, o svých nadějích a snech. První strom řekl: "Mým snem a přáním je stát se truhlou na poklad. Tak bych mohl být naplněn zlatem, stříbrem a vzácnými drahokamy. Byl bych nádherně zkrášlen...

O staříkovi u městské brány

22.01.2020 13:50
    Seděl stařík na kraji oázy u brány jednoho města kdesi na Blízkém Východě. Přistoupil k němu cizí mladík a ptal se: Ještě nikdy jsem tu nebyl. Jací lidé žijí tady v tom městě? Stařík mu odpověděl otázkou: A jací žili tam, odkud přicházíš? Byli...

Příběh o naplnění: CO TI CHYBÍ?

29.07.2019 00:25
  Za mistrem Farinem, veleknězem řádu světla, jednoho dne přišel utrápený poutník. Žádal o radu, jak má naložit se svým životem. Mistru pověděl, že se mu nic nedaří a cítí se mizerně. Farin laskavě pozoroval poutníkův vystrašený výraz a v klidu dopil svůj...

Vznešená služba

26.02.2018 20:51
    „Kykyrykýýýý, kykyrykýýý. Dobré ráno, slepičky moje, vy moje věrné ženušky,“ volal každé ráno kohout, předváděje své krásně lesklé barevné peří na malém dvoře. Jeho slepičky se hned seběhly a při zobání zrní, které od hospodyně dostaly, spokojeně...

Duchovní škola

14.08.2017 18:20
  Paní Blanka právě dopila čaj, který dostala na návštěvě u paní Marie, a cítila se zase po dlouhé době dobře. Stejně jako paní Marie, i ona hledala duchovní cestu svého života, a tak byla ráda, že mohla hovořit o všem, co prožívá. A jak jí bylo tak dobře, rozpovídala se...

O pyšné ropuše

17.07.2017 14:08
  Bajka pro malé i velké čtenáře     U malé tůňky v lese seděla ropucha. Přemítala o tom, jak by mohla k sobě upoutat pozornost ostatních lesních zvířat, která jí dosud tak trochu pohrdala pro její nepěkný vzhled. Když viděla, jak se všichni...

Cesta k nebeské bráně

13.07.2017 15:46
    Pohleďte jak údolí plné luk září jasnou zelení. Široká cesta vede dolů po mírném svahu. Od hlavní cesty odbočuje mnoho širokých a úzkých cest a cestiček. Vedou vzhůru do skal i hlouběji dolů do údolí. Mnohé jsou ve stínu stromů a mnoho laviček zve k...

Krátký příběh k zamyšlení: Pes a zrcadlo

22.02.2017 15:01
    Kdesi ve starém chrámu byl sál s tisíci zrcadly. Jednoho dne se stalo, že do chrámu zabloudil pes a dostal se až do tohoto sálu. Když uviděl tisíc odrazů své vlastní podoby, začal vrčet a štěkat na své domnělé protivníky....

O malé dušičce

06.02.2017 12:57
    Kdo jsem já? Narodila se malá dušička. Dostala malé neohrabané tělíčko. Věděla, že je součástí celku, propojena se vším a se všemi. "Ty jsi ty tak nádherné miminko." "Jak krásně voníš." "Jak se krásně...

Pohádkové podání O Popelce

12.12.2016 01:40
  Poslyšte příběh, který k nám odkudsi z věčnosti zavál mrazivý vítr spolu s krajkovím sněhových vloček.   Holou a pustou zimní krajinu na chvíli ozářily slabounké paprsky slunce, které v tomto období hřeje jen málo. Popelka byla oblečena do vlněného kabátku...

Život ve stínu

31.10.2016 11:07
  Milé čtenářky, přijměte následující hezký příběh, k příležitosti uctění památky zesnulých.          Mladý chlapec Roman, žil se svým otcem a matkou na okraji malého města v rodinném domě. Na první pohled to byla normální...

Putování duší

26.02.2016 14:08
Z nádherné  světlé úrovně, kde plují jemná bílá oblaka a modř nebe je blankytná, z této úrovně vytryskují zářící jiskřičky. Jsou podobny plaménkům, které se snáší jako veselý ohňostroj níž a níže. Tyto jiskřičky jsou mladé lidské duše, jsou to zárodky ducha. Klesají stále hlouběji....

Příběh

29.01.2016 13:06
Tento hezký, inspitativní příběh k nám zavítal poštou a hned několikrát. Pro ty, kteří jej nečetli ho otiskujeme. Stojí za zamyšlení.   Máte výsledky jako nebožtík … Vezli mě na křesle chodbami okresní nemocnice. Kam? - ptala se jedna sestra druhé. - Snad ne na jednolůžák, spíš na tu pětku,...

Chrám čistoty

08.09.2015 18:03
Mladá matka seděla zamyšlená u kolébky svého dítěte. Zaměstnávaly ji mnohé myšlenky. Vždy znovu se snažila povznést svůj vnitřní zrak vzhůru, aby své děťátko svěřila ochraně Nejvyššího. „Štědře jsi mi požehnal, ó Pane,“ pravila ve svém srdci. „Svěřil jsi mladou duši do mé péče. Pomoz mi nyní také,...

Ru a Mia- daleká pouť- část 5.

05.05.2015 09:00
Pak to přišlo. Do sálu byl uveden cizinec, na kterého všichni čekali. Jeho průvodci mu postupně představovali přítomné a on vždy pronesl nějakou zdvořilou frázi. Každý z hostů se snažil tohoto muže něčím zaujmout, upoutat, ale on zůstal u své zdrženlivé zdvořilosti. O to větší byl všeobecný údiv,...

Ru a Mia- daleká pouť- část 4.

04.05.2015 08:58
Ru ji nepoznával a vše připisoval chvilkovým náladám, jaké ženy v těhotenství mívají. Bude muset změnit tolik plánů, ale už se na dítě také začínal těšit. Mia byla neklidná, roztěkaná, zdálo se jí, že už nikdy nemůže být nic stejné jako dříve. Nedokázala pracovat. Dříve stačilo, když si sedla ke...

Ru a Mia- daleká pouť- část 3.

03.05.2015 08:55
V království dokonalých zavládl smutek. Tak dlouho byli již poutníci očekáváni, byla pro ně připravena skvostná roucha, všichni se na Rua a Miu tolik těšili, ale stále nikdo nepřicházel. Král dokonce vyslal posly, aby čekali na křižovatkách, kudy měli oba poutníci projít. Poslové tam čekali s...

Ru a Mia - daleká pouť- část 2.

02.05.2015 08:53
Ru nejprve pomáhal na stavbách, ale netrvalo dlouho a stal se vyhledávaným stavitelem. Stavěl domy, podobné těm, jaké se stavěly v zemi, odkud přišel. Nebyly ani zdaleka tak krásné a výstavné, chyběla jim lehkost a nádhera, ale i přesto byly pro lidi ve vesnici těmi nejkrásnějšími, jaké si jen...

Ru a Mia- daleká pouť část 1.

01.05.2015 08:51
  Bylo jednou jedno království, nejkrásnější, jaké si jen dokážete představit. Královský zámek zářil zlatem a bílým mramorem, kolem zámku byly parky a zahrady plné vonných květin a stromů nesoucích ovoce všeho druhu. Všude tekly potoky s průzračnou občerstující vodou. Zvířata...

Ukončení rodícího se života

20.04.2015 17:29
Paní Alžběta šla vonící zahradou za svou maminkou, která zde seděla mezi růžovými keři na bílé lavičce. Již z dálky viděla zřetelně, jak její maminka sedí nahnutá na jednu stranu, a věděla, že ji opět nesmírně bolí záda. Na chvilku se zastavila a na svou maminku myslela s vroucí prosbou,...

Nuha část 3.

03.02.2015 22:08
Mlčení se rozhostilo kolem, ticho ovanulo okolí a vůně pouště zašimrala v chřípí. Po chvíli stařešina pozvedl svůj zrak od ohně a podíval se na Nuhu. Ta se jemně usmála a čekajíc na tento pokyn promluvila.   „Ruku v ruce kráčí den s nocí v tichém souznění s vesmírem. Krok...

Nuha část 2.

27.01.2015 23:27
Muži byli nezvykle zamlklí. Každý sám pro sebe probíral dění dnešního dne a zejména večerní setkání se ženou, jejíž původ byl pro ně tajemstvím. Nejlépe by bylo zeptat se. Vždyt‘ sama žena v poušti a to, že byla sama se přesvědčili, protože prohledali celou oázu i její okolí, tak tedy sama...

Nuha

20.01.2015 23:21
  Velká a pustá zdá se země. I měkká a teplá, jak konejšivá náruč matky. Již bílé světlo zalilo krajinu a její dech se chvěje v očekávání prvních paprsků slunce. Dravec kroužící ve výšinách shlíží dolů do kraje. Není vidět nic než poušť, hory zlatavého písku třpytící se ve vycházejícím...

Kouzlo svaté noci

24.12.2014 17:59
V tento sváteční čas přijměte od nás jako vánoční dárek divadelní hru, která se odehrála o zimní zahradní slavnosti v Zahradním dvoře Listen.   Kouzlo svaté noci Vypravěč: Milí přátelé, pojďte s námi nahlédnout do neviditelného tkaní  Božího působení, kdy musí každý  pozorovatel...

Královna Růže

24.11.2014 11:58
  Byl podzim. Hojnosti květů pomalu ubývalo. Zato listy stromů a keřů se vybarvily mnoha pestrými barvami. Jako by celá příroda věděla, že paní Zima barvami šetří a vše raději přikryje bělostnou prachovou peřinou. Vždyť je potřeba, aby si i příroda odpočinula a nabrala...

Šťastná země - 6. část

12.09.2014 14:37
  Dlouhý čas nenastala chvíle, aby Silvia nebyla Miriam po boku. Společně pomáhaly, léčily, podporovaly druhé a společně učily ženy všemu, co bylo třeba. Ženy ze šťastné země se připojily mezi ostatní ženy a každá z nich je učila to, co sama nejlépe dovedla. Při pilné práci...

Šťastná země - 5. část

05.09.2014 14:35
   V nitru volal Ramil o pomoc své přátele ze šťastné země, dosud snad čekající v lesíku nade vsí. Vše se událo tak rychle, a nemohl se ani na chvíli vzdálit. Nemohl jim tedy dát zprávu, protože celou silou své vůle se snažil přimět Džamila a jeho muže k tomu, co od nich...

Šťastná země - 4. část

30.08.2014 12:06
 Nesmělé růžové paprsky oznamovaly příchod nového jitra. Ve vesnici vše ještě spalo. První kohouti zdravili nový den, ovce a koně v ohradách již neklidně podupávali a těšili se, až budou vyhnáni na pastvu. Tu a tam bylo slyšet šustot či vrzání, což prozrazovalo, ve které z chýší se již...

Šťastná země - 3. část

22.08.2014 12:37
Světlá výprava v čele s Miroslavem putovala ještě mnoho týdnů šťastnou zemí. Zvěst o jejich výpravě je předcházela, a proto mohli každý večer složit hlavu u dobrých lidí, kteří byli poctěni tak vzácnou návštěvou. I tam, kde hornatá krajina nevydala lidem tolik úrody, byli bohatě...

Šťastná země - 2. část

15.08.2014 12:30
Chvíli ticha, kdy duše všech hleděly v díku vzhůru ke stupňům trůnu Nejvyššího, přerušila královna: „Pověz, Ramile, jaké jsou u vás ženy?“ „Ó, vznešená paní,“ počal přerývaně hovořit Ramil, jenž se neodvážil pohlédnout královně do zářících očí, neboť se dosud nikdy nesetkal s takovou...

Šťastná země - 1. část

08.08.2014 13:04
V daleké krajině žil národ, jehož země byla rozlehlá, bohatá a velmi krásná. Příroda zde kypěla pulzujícím životem. Zurčící lesní bystřiny byly tak čisté, že by se z nich dalo pít. Lesy, které se táhly tak daleko za obzor, že je lidské oko nemohlo přehlédnouti, obývalo množství zvěře. Koberce...

Tři blesky

21.07.2014 08:58
  V přírodě byl zpěv a znění, jásot, jasné výskání, neboť Pán dal svým andělům rozkaz ještě malou chvílí vyčkati. Ještě krátkou, píď času držeti nádobu nahoře, z níž mělo vytéci dolů na lidstvo zničení, pro těch několik málo ještě, kteří by ještě mohli nalézti cestu ke...

Daniela 10.část

19.03.2014 13:15
  Když byly její dny sečteny a duše opouštěla znavené pozemské tělo,  nevýslovná bolest  v nitru neustala. Naopak, nebylo již nyní čím jí přehlušit, když své tělo a rozum, který si toto vždy nějak omluvil a navrhl náhradní řešení, již odložila....

Daniela 9.část

12.03.2014 07:57
. Druhý den byla ještě poslední možnost vše v práci domluvit na jindy, ale řekla si, že tyto schůzky budou velmi důležité, nyní se toho krásného vzdá, ale příště, příště určitě pojede. Daniela nepozorovala, že jí toto rozhodnutí nepozorovaně vzdaluje od všeho...

Daniela 8. část

05.03.2014 16:54
  Od chvíle, kdy učinila toto rozhodnutí, se vše kolem ní dalo do pohybu. Do všeho, co dosud jakoby spalo, se vlila oživující síla a kolem ní nastávaly dosud neobvyklé bouřlivé události. Poklidný život, který dosud vedla, byl nyní naplněn až po okraj. Každou...

Daniela 7.část

28.02.2014 19:26
Nastal čas, kdy opět dlela v nádherných úrovních Světla. Jásot a veliká radost prochvívala všemi nebesy. Dole ve hmotnosti se chystalo veliké dění. Shůry bylo viděno, že již jen nemnozí lidští duchové dlící dole ve hmotnostech nalézají cestu zpět do svého domova,...

Daniela 6.část

12.02.2014 20:17
  Toto tajuplné vyzařování působilo na její okolí rozdílně. Mnozí pro to měli jen jízlivé poznámky a posměch, neboť vnímali, že je to něco, co je samé přesahuje, což jejich domýšlivost a ješitnost nechtěla připustit. Ti však, které světlo, které v sobě Daniela...

Daniela 5.část

06.02.2014 18:14
  Vedle ní stála postava, která zářila jako anděl. Byla oděna v překrásné lehké, jemně nachové šaty, které se pohybovaly v mírném osvěžujícím vánku. Daniela věděla, že přišla z ještě nádhernějších úrovní, než byla tato. Její hlas zněl zvonivě a Daniela v něm...

Daniela 4.část

29.01.2014 17:47
  Překrásná byla tato úroveň radosti, blaženosti a pomáhající lásky. Lidé zde zachytávali světlé proudy pomáhajících sil vedoucích shůry a tkali další pomocná vlákna směrem dolů. Kdekoli se dole ve světech probudila v člověku touha po Světle, či kde stoupala ze...

Daniela 3. část

22.01.2014 06:59
Daniela ulehla vedle svého muže pod hvězdnou oblohu a při pohledu na zářící hvězdy stoupala samovolně z její duše přetékající radostí a blažeností vroucí děkovná modlitba k nohám Stvořitelovým. Poprvé cítila ve své duši cele naplnění a vnímala dokonalost, veliký smysl...

Daniela 2.část

15.01.2014 10:40
Čas při namáhavé práci rychle ubíhal, ale přesto, že bylo těžké vydobýt si obživu v této hornaté krajině, lidé se cítili šťastní. Souzněli s rytmy přírody a žili čistým životem. Přešlo opět mnoho zim a Daniela již hospodařila se svým mužem v malém domku. Často spolu hovořívali...

Daniela

08.01.2014 19:22
  08.01.2014 19:22 Sníh pomalu roztával a desítky ptačích hlasů se slévaly do jediného radostného chóru:  "Jaro je tu, jaro je tu!"  chtěli vyzpívat svou radost a dík Jedinému, jemuž vděčí za vše. Též celá příroda se probouzela po dlouhé zimě, kdy...

Tři přátelé 3. část; závěr

12.08.2013 23:31
  Čas Marty se naplnil. Věděla to a svěřila se Karolíně se vším. Bylo jejich oboustranným přáním a jakoby již i jakousi samozřejmostí že toto vše chtějí prožít spolu. Právě začínalo září a Karolína se chystala na Vysočinu, tak jako každý rok. Tentokrát pojede společně...

Tři přátelé 2. díl

05.08.2013 22:21
V aule bylo rušno a studenti se jeden přes druhého snažili vzájemně se podělit o novinky a různá prázdninová dobrodružství. Karolína se pozorně rozhlížela, ale nespatrřila zatím nikoho z nejbližších spolustudujících, a tak se vrátila do parku obklopujícího školní budovu a vpíjela do sebe...

Tři přátelé 1. díl

29.07.2013 10:53
Dívka energicky zaklapla učebnici a volně vydechla. Konečně. Konečně volno od školy a spousty učení. Tedy alespoň pro dnešek a následující den určitě ano. Pak zvládnout ještě závěrečné celkové přezkoušení letošního školního roku a prázdniny mohou začít . Prázdniny, léto, moře.......

Příběh dívky z Jeruzaléma

30.03.2013 09:46
První paprsky slunce pozvolna ozařují spící město. V prašných ulicích Jeruzaléma je ještě klid.   Dívka:  "Ach, zase tak nádherné ráno! Když nyní dříve vstanu, mohu ještě prožít to vzácné ticho. Nemusím se tlačit v davu lidí a poslouchat hlučný ruch ulic. Zde je...

Tiché tóny z jiných světů- část 6.

20.03.2013 18:40
Když Mia posílala cizinci své návrhy šatů, Ru ji přemluvil, aby do složky přidala i jeho nabídku ke spolupráci, či vlastně k investování. Konečně přišla odpověď. Držel v ruce obálku se svým jménem a nedočkavě ji otvíral. Mia seděla v křesle, háčkovala něco pro maličké a radostně povídala o tom, jak...

Tiché tóny z jiných světů- část 5.

02.03.2013 17:19
  Znovu se pustila do čtení. Tentokrát ji vyrušil Ru, ptal se, jestli mu už vybrala oblečení na  dnešní večírek. Mia se lekla, docela zapomněla! Ten večírek je pro ně tak důležitý, mají tam být seznámeni s vlivným člověkem, a ona by málem zapomněla. Rychle odložila knihu a pustila se do...

Tiché tóny z jiných světů- část 4.

27.02.2013 17:17
Mia byla neklidná, roztěkaná, zdálo se jí, že už nikdy nemůže být nic stejné jako dříve. Nedokázala pracovat. Dříve stačilo, když si sedla ke kreslení a modely šatů, které překonávaly i ty nejodvážnější představy jiných návrhářů, se jí na papír jen sypaly. Teď kreslit nemohla. Nešlo to. Nedovolily...

Tiché tóny z jiných světů- část3.

29.01.2013 16:42
V takovém stavu je našli obyvatelé jedné malé vesnice a nabídli jim jídlo, nocleh a prosté oblečení. Dokonce i práce by se pro ně našla, kdyby chtěli zůstat.  Mia se dívala na vesnické ženy. Připadalo jí tak dávno, co žila mezi jim podobnými, už si vůbec nevzpomínala, že v ženách probouzela...

Tiché tóny z jiných světů- část 2.

28.01.2013 16:31
  Ru nejprve pomáhal na stavbách, ale netrvalo dlouho a stal se vyhledávaným stavitelem. Stavěl domy, podobné těm, jaké se stavěly v zemi odkud přišel. Nebyly ani zdaleka tak krásné a výstavné, chyběla jim lehkost a nádhera, ale i přesto byly pro lidi ve vesnici těmi nejkrásnějšími, jaké si...

Tiché tóny z jiných světů- část 1.

27.01.2013 16:24
  Bylo jednou jedno království, nejkrásnější, jaké si jen dokážete představit. Královský zámek zářil zlatem a bílým mramorem, kolem zámku byly parky a zahrady plné vonných květin a stromů nesoucích ovoce všeho druhu. Všude tekly potoky s průzračnou vodou... zvířata přicházela až k lidem...

Dar svobodné vůle

17.07.2012 14:59
Paní Tereza si konečně splnila svůj sen a zařídila si malou krejčovskou dílnu. Byla šťastná, že může dle svého vlastního cítění a smyslu pro krásu rozvíjet své stále nové návrhy na ženské oděvy. Samozřejmě, že i k této práci patřily určité méně příjemné povinnosti, které však paní Tereza brala jako...

Pomoci na Zemi 10. a 11. část

19.04.2012 18:03
  „Copak, copak, děvenko, bolí tě srdíčko?“ ozvalo se z vedlejší postele. Monika nechtěla s nikým mluvit a plakala dál nad svým neštěstím. „Uvidíš, každá bolest přebolí a ty budeš opět běhat jako srnka. To já už se budu vždycky šourat jen o berlích.“ Moniku píchlo u srdce. Podívala se skrze...

Pomoci na zemi 7. 8. a 9. část

18.04.2012 17:54
I rodiče o ni začínali mít starost a spytovali svědomí, zda někde snad neudělali chybu, když dítě vzešlé z jejich vroucí lásky a harmonického vztahu má sklony k nečistým zábavám dneška a je stále tak zasmušilé a uzavřené. Nedokázali jí pomoci ani splněním jejích přání. Současně však bylo již pozdě...

Pomoci na Zemi 4. 5. a 6. část

26.03.2012 21:45
Pohlédnou na strážce úrovně. A Meirin k němu přistoupí s otázkou: „Je možné, abychom ještě před tím než budeme moci stoupat vytouženou cestou vzhůru, odešli ještě jednou dolů na Zemi, kde volá tolik duší po pomoci a po záchraně?“ Moudrý strážce odpoví: „ Jak šlechetná jsou vaše srdce. Vidím, že...

Pomoci na Zemi 1. 2. a 3.část

20.03.2012 21:34
Paprsky zářícího světla ozařují malebnou krajinu. Malé rozmanité remízky jsou obetkány zelenými koberci luk, kde se tu a tam popásají koně ušlechtilého vzezření a také jiná krotká zvířata. Dolů do údolí stéká říčka, která na cestě krajinou sbírá vodu z průzračných vesele klokotajících bystřinek a...

O jedné nádherné myšlenkové formě- část 2.

13.01.2012 23:39
      A tak právě dnes, na Tři krále, když se sešli tři přátelé, aby mohli rozjímat a hovořit o věcech nadzemských, napojili se nevědomky na tuto silnou myšlenkovou formu. Zachytili tak kouzlo Vánoc, které je oblažilo. „Přátelé, řekněte mi, čím to je, že právě v době Vánoc, které...

O jedné nádherné myšlenkové formě část 1.

23.12.2011 21:37
Malý pastýř seděl pod stromem, hleděl ke svému stádu oveček a přemýšlel, co to jen dnes tak zvláštního vnímá v přírodě, co tak silně doléhá k jeho srdci a co mu přináší jakýsi neklid, že ani za celý den nezamhouřil oka, jako jindy, když pospával a podřimoval, zatímco jeho věrný pes hlídal stádo...

Síla okamžiku

28.09.2011 22:22
  Odpoledne, před několika dny, jsem sbírala padaná nezralá jablka z naší letošní přebohaté úrody a odnášela je na kompost. To mě pak tak unavilo, že jsem si lehla do sítě, zavěšené mezi stromy, a odpočívala. Náhle jsem si všimla, jak se v průzoru stromů objevilo nádherné zářící paprskovité...

Tiché působení ženy část 3.

08.09.2011 13:53
Osmý den se již blížil a Brianova netrpělivost se měnila v obavu z myšlenky, která mu v jeho horlivosti a rozhodnosti dosud nepřišla na mysl: co když s nimi Magdalena se ženami již více nepůjde? Vždyť pro ně bylo již dosti velkou obětí vmísiti se mezi nelibostí, pýchou a falešnou hrdostí naplněné...

Tiché působení ženy- část 2.

07.09.2011 13:49
 Brian musel s pravdou ven. Řekl, že sem ženy nezval, ony prostě přišly samy a nemohl je v nejprudší bouři vyhnat. „Proč je zde tedy trpíš?“ obořil se na něj jeden z mužů. „Sám nevím,“ odpověděl po chvilce mlčení Brian a znovu viděl před očima ten zvláštní Magdalenin pohled. „Něco mi ale...

Tiché působení ženy část 1.

05.09.2011 13:44
Bylo to již v dávných dobách, kdy se usadila v úrodném údolí řeky zvláštní skupina lidí. Nikdo neví, jak se to přihodilo, ale osadu, kterou založili, obývali jen samí muži. Od sotva odrostlých mladíků, přes statné urostlé muže až po starce, kteří již mnoho pamatovali. Vedli spokojený život. V...

Proč je láska věčnou hodnotou?

01.05.2011 15:42
  Tento příběh se odehrál v dávných dobách. V malém městečku panoval čilý život. Na návsi se sem tam míhali lidé. Ženy přicházely ke studni pro vodu a muži šli každý po své práci. Nejvíce však bylo slyšet hudebníka, jenž si na svém umění velmi zakládal. Věřil, že jeho hraní je tím nejlepším...

Odkaz všem ženám část 3.

11.03.2011 22:17
  A ještě něco ti ukáži…  Všude, kam jen tvé oko pohlédne, všechno v přírodě slouží také způsobem, pro který bylo určeno. I ty se toho přidržuj. Staň se sama sebou. Když celé své působení podřídíš svému druhu, své podstatě a úloze, kterou má každý jinou, sobě vlastní, podle...

Odkaz všem ženám část 2.

24.02.2011 10:20
  Následuj mne, ženo tohoto světa, … povedu tě cestou k pravé ženskosti, čistotě a ušlechtilosti. „Ale kde je ta cesta? Žádnou nevidím.“ Jen mi podej ruku, důvěřuj a pojď. Toto není jen sen. Je to skutečný příběh světlých jiskřivých úrovní zalitých zářivou nádherou, jakou...

Odkaz všem ženám část 1.

18.02.2011 23:18
Milé ženy, tento příběh není jen vyprávění o něčem pohádkově krásném… Přináší skutečný příběh, který se odehrál, aby pomohl i dalším. Je to jen maličké seménko z velkého pokladu Stvoření, které přicházejíc jako pomoc,  touží nalézt místo ve Vašem srdci a pevně tam zakořenit,  aby tak...

Perla na dně moře část 2.

12.02.2011 10:17
  Již pominula hodina, kdy slunce pálilo nejvíce a Joshuovy sítě dosud zely prázdnotou. Dnes se vydal dále než v jiné dny. Tu uviděl v dálce na levoboku neznámé útesy. Pomyslel si, že je to nejspíše ostrov, nebo snad velkým obloukem obeplul pevninu. Vydal se v tu...

Perla na dně moře část 1.

11.02.2011 10:08
  Monotónní, ale přesto duši lahodící šumění moře doléhalo každé ráno k uchu mladého muže, jenž žil se svou rodinou na jeho březích v chatrné chalupě. Joshua miloval svou ženu a toužil ji učinit skutečně šťastnou. Jejich vzájemná láska jim dávala naději i ve chvílích těžkých a beznadějných,...