Živoucí zahrada

23.04.2018 14:00

 

 

Zahrada je pro nás jedinečnou možností, jak vytvořit na zemi malý ráj. Příroda nám dává vše, co potřebujeme k životu: zdravé ovoce, výživnou zeleninu, léčivé byliny, chutné koření, energetické klima, ale i příležitost pro aktivní tvoření nebo místo, kde si můžeme tělesně i duševně odpočinout a načerpat novou energii.

Naše planeta Země měla být pro nás lidi od samého počátku rájem. Místem síly a radosti ze života, přátelského soužití na cestě do budoucnosti, jako modrozelený svítící drahokam plující světem, jako živoucí vesmírná loď, která je součástí vesmírukde žijí lidé, zvířata i rostliny v souladu se zákony přírody.

Skutečnost však vypadá zatím jinak, stačí se rozhlédnout kolem. Máme však možnost volby, kdykoli, v kteroukoli chvíli našeho života.

Chceme-li jíst čerstvé ovoce a zeleninu, která by nebyla zatížená chemickými jedy a umělými hnojivy, můžeme si pořídit malou nebo větší zahradu.  Každý má v sobě schopnost, kterou může oživit svým rozhodnutím se a následnými činy k vytvoření a zušlechtění koutku země, pro tento užitečný, ale i krásný a vznešený záměr. Nevěřte těm, kdo tvrdí opak, chtějí vás jen odradit, ať už z jakéhokoli důvodu.

Kdo má kousek půdy, ten již může začít. Vypěstovat si vlastní plody, znamená pro každého něco výjimečného, přináší to nejen zdraví, ale i radost tvůrce, která nás provází na každém dílčím tvořivém kroku. Stačí začít málem, jedním záhonkem květin a zeleniny, několika keříky ovoce.

Abychom si práci usnadnily, je třeba se vřadit do rytmu přírody. Na jaře,  na konci března, ve znamení berana, kdy začneme, je vše v přírodě nové, příroda se nadechuje a přináší s sebou posilující energie nejen pro rostliny, ale i pro nás, pro nový začátek. V této době přichází skutečně nový rok.

I když máte jen malou zahrádku nebo se staráte o balkon či několik pokojových květin a bylinky v truhlíku můžete se do toho s radostí pustit, abyste si vytvořili ve svém domově malý kousek ráje.

Nezapomínejte na první klíč k živoucí zahradě: Každý i zdánlivě malý skutek, každá minuta radosti namísto apatie, deprese nebo utrpení se počítá, a sice pro všechny na naší vesmírné lodi Zemi.

Vše je vzájemně spjato, jako pokrevní příbuzní v rodině. Všechno něco spojuje. Je to neviditelná síla, ze které všichni čerpáme, ať již o tom víme, či ne. Co postihne Zemi, postihne i její syny. Člověk nestvořil život, je jen jeho součástí. Vše, co je proti životu, je i proti člověku. Den a noc nenastanou najednou. Naši odešlí žijí dál ve sladkých řekách Země, vracejí se zpět lehkým krokem jara a jejich duše je ve větru, který čeří hladinu jezer.

Víme jedno, co snad jednou každý pochopí. Náš Bůh je stejný jako váš. Možná si myslíte, že vám patří, stejně jako i tato země, ale není to tak.  On je Bohem všech lidí. Tato země je pro něj cenná, a kdo ji ničí, neváží si jejího Stvořitele.

Zemi jsme zdědili od svých předků, milujme ji a starejme se o ni tak, jak nejlépe dovedeme, abychom ji mohli předat našim dětem. Milujme ji, jako Bůh miluje nás všechny.

 

M.V.

Použitá literatura: J.Paungerrová/ T.Poppe: Lunární zahrada

V této knize najdeme mnoho cenných rad, jak tvořit zahradu v souladu s přírodou.