Živoucí příroda část 2.

19.03.2012 22:43

 

Překrásná pestrost barev, vůní a květů, jež nám příroda každoročně zjara nabízí, je zde proto, aby upomínala všechny obyvatele naší Matky Země na ušlechtilost a krásu, která neodmyslitelně patří k jemnějším, září Světla ozářeným světům, které se rozkládají vysoko nad námi.  Krása, kterou před námi příroda každým rokem rozprostře, má naši duši pozvedat, povznášet a pomoci  nám znovu nalézt cestu tam vzhůru do světlých výšin, kde se nachází domov našeho ducha. 

Proto otevřeme v tento jarní čas své oči, vnímejme jemnou krásu, která často skryta nenápadně vzkvétá  mezi stébly trav či hluboko v zelené náruči hvozdů. Pozorujme, co se děje brzy zrána v ptačí říši, naslouchejme jejím hlasům a také tak, jak slunce každé ráno rozzáří příšeří noci, nechme i my vniknout zářící paprsky světla do svých duší.

Využijme plně nádherný čas jara s jeho pulsující novou rodící se radostnou silou k očistě svého domova. Otevřme okna, vymeťme všechny pavučiny, vynesme nepotřebné věci a nechme naším domovem proudit  novou sílu a  energii. Také naše tělo touží po jarním úklidu a očistě.  Zdravou životosprávou, očistnou kůrou a čaji připravenými z jarních bylin můžeme z těla vyplavit všechny nečistoty a látky, které naše tělo zatěžují , jež se za dlouhou zimu v těle nashromáždily a kvůli nimž nás svazuje jarní únava.

Pokud vyčistíme a provětráme náš domov a pročistíme své tělo, pak nesmíme zapomenout na to nejdůležitější- na svou duši.  Tak jako jsme otevřeli okna, aby do našeho domu mohl proudit svěží jarní vánek, otevřme i brány své duše očistné proudící síle z výšin. Nalaďme se radostně již každé ráno spolu s celou přírodou, s vycházejícím zářícím sluncem, s veselými ptačími hlasy a pozvedněme svůj zrak vzhůru.

Tiše vyšleme dík vzhůru tam, odkud k nám všechna radost a krása přichází. Nalaďme své nitro na jemné zářící proudy sil, které oživují a podporují celý vesmír, a také my lidé jsme z nich živi. Naší duši pak bude moci zaplavit osvěžující síla, jejíž van vyplaví vše pochmurné a nečisté. Budeme tak naladěni na ušlechtilost, krásu a radost, budeme moci nezkaleně čerpat inspirace pro naše tvoření.

 A pokud skutečně zažehneme světlo a radost ve svém nitru, budeme moci být pochodní, která svítí do tmy, rozžíná i téměř uhasínající plaménky v duších našich bližních, svou září zahřeje, a roztaví pevné ledy a vše krásné v duších lidí bude moci rozkvést v plné kráse stejně tak, jako se to děje před našima očima v přírodě.

Pokud v sobě poneseme tento plamen, ucítíme, jak námi síla Světla proudí, pulsuje a protéká. My smíme být jejími průplavy, nástroji a dárci. Pokud dobře nasloucháme hlasu ve svém nitru, vždy budeme v pravý čas na správném místě, ve správný okamžik vyslovíme ta pravá slova a budeme cítit, že jsme shůry vedeni neviditelnou rukou, ze které plyne vždy požehnání, radost a rozkvět.  Smíme se takto stát celou svou duší součástí nádherného  pulsujícího Stvoření, přinášet požehnání a radost, a nebýt již zátěží, brzdou či nevítaným hostem, jak tomu dnes ponejvíce s lidským duchem je. 

Milé ženy, ze srdce nám všem přeji, abychom v duši plně prožívaly zářící nadšení, všestrhující radost, blažený mír a nezkalenou čistotu.  Tak budeme moci napomoci velikým změnám, o kterých se dnes již mnoho mluví.  Budeme jako ušlechtilé půvabné ženy moci předcházet a kráčet naproti novému životu, který má nastat na Zemi podle vůle Boží.

 

 

S vřelým přáním nádherného prožití jarních dní Vaše Maria M.