Život, který dává novou naději

02.04.2014 19:12

14.02.2014 20:41

Milé čtenářky, dnes jsme pro Vás připravili pozoruhodný dokument o muži, který se stal knězem, aby mohl pomáhat lidem, kteří se ocitli až na dně naší společnosti-v nejhlubší nouzi. Lidem, kteří neměli smysl života, procházeli nejtěžším obdobím svého života, lidem, kteří nedokázali v současném systému obstát, ztratili práci, rodinu i čest. Potáceli se životem bez pomoci.

Tito lidé a také lidé s tělesnými i duševními postiženími nalézají svůj nový domov v malé vesničce pod Tatrami na Slovensku, který jim vytvořily ruce těch, kteří se v duchu obrátili. Pod vedením tohoto skromného kněze s velkou obětavostí, láskou a spravedlností, nacházejí svoji ztracenou rovnováhu a svobodně i vděčně následují nově nalezenou cestu.

Svojí prací, jež je jednou z podmínek k přijetí, také přispívají k soběstačnosti obce, která si ze ¾ obstará vše potřebné k životu sama.