ŽIVENA - KOLO ROKA

12.08.2016 11:55

 

 
ŽIVENA - KOLO ROKA: Kristina Dubajova
 
 
“Kolo roku” rozděluje rok do ročních období podle keltské tradice a vychází ze spirituálního rozdělení těchto období mezi jednotlivé Bohyně, které byly uctívány na Britských ostrovech. Podobná “kola” jsou známa z původních amerických, keltských, tibetských a v poslední době rovněž “Wicca” tradic. Kola ročních období jsou systémy používané mnoha kulturami po celém světě, k uctění a pochopení běhu času a střídání období během roku. Spojují tak spiritualitu s měnícím se světem, v němž žijeme. Nejdůležitější směry britského kola se věnují posvátným elementům života, jsou vyznačeny slunovraty a rovnodennosti. Zimní slunovrat je na severu a obsahuje element vzduchu, letní slunovrat na jihu obsahuje element vody. Jarní rovnodennost na východě obsahuje oheň a podzimní rovnodennost na západě obsahuje zemi. Přechody mezi těmito se často připomínají různými festivaly a vesměs se shodují s obdobími ženského života. 
 
www.knezkabohyne.cz