Žít v pravdě a nesoudit

27.12.2018 13:04

 

 

Kéž všechno, co mluvíš, je tím, co cítíš. Najdi Pravdu ve jménu Lásky, neskrývej však za její jméno lež. Láska neví, co znamená lhát z milosti, neboť sama je milosrdenstvím pravdy.

Kéž bys přiznal viny přede mnou, sebou i lidmi, před vším, co je tvým domem na zemi. Neboť malí se stanou velkými a ty poznáš, že není viny, kde já jsem. Hřích mne dělí od těch, kteří mne nepoznali. Vždyť v Pravdě je Jednost. Hřích je v mysli, ale v srdci je Láska, která je Pravdou.

Nedělej nic z povinnosti k Lásce, abys nebyl jen tím, který kalí vodu v domnění, že pra­cuje. Kdo hledá povinnost v Lásce, neví, kdo jsem. Pouze ze strachu před pánem svou hřivnu zakopal. Svoboda je Životem Pravdy. Povinnost je lež. Kéž mezi vás vstoupí Láska ne tváří a slov, ale Srdce. Nesoudím noc. Vím, že je dobrá stejně jako úsvit. Kdyby nebyla noc, nikdy by pro tebe nevyšlo slunce.

Máš tolik Světla, jak daleko jsi na své cestě. A přece tvým Světlem je všechen Život, jediné Světlo Pravdy. V tom je však Cesta, že se učíš to vidět.

Nechtěj den dřív, než se naplní jeho čas. Unavené Srdce, které vzbudíš ze sna, je jako ptáče vyhozené z hnízda. Nerozletí se. Všichni tví bratři jsou dobří a ty je takovými uvidíš, budeš-li sám dobrý. Soudíš-li je, soudíš sám sebe. Pamatuj na to.

Nikdo ti neubližuje, jen ty sobě vynášíš rozsudek. Přestaň se soudit, pusť sebe na Svobodu, abys skutečně viděl Krásu a Radost. Kéž miluješ sebe sama jako Lásku, kéž poznáš, že tvá Svoboda je Láska a rozliješ ji mezi své bra­try. Je psáno: Miluj bližního svého jako sebe sama.

 

 

J.L: Cesta srdce