Žena

29.03.2016 14:21

Žena, tak velmi ušlechtilá bytost, která má ve své schopnosti předávat tolik světlého požehnání, jak to muži nikdy nemůže být možné. Obdarovaná něžnou citovostí, smí se mnohem intenzivněji spojovat s proudy světlých sil z duchovních výšin a předávat je v přirozenosti svého života úrovním, v nichž žije. 

A protože tyto světlé síly působí na své okolí vždy harmonicky, životadárně, posilujíce a pomáhajíce, přinášejí jejich soustředěné paprsky ozdravění, harmonii a povzbuzení, kamkoliv jen dopadnou. 
Je nesporným zákonem, že zušlechtění a čistota ženství národa přinese také zcela jistě povznesení a blaho národu.

 

 

 

Facebook: Pútnik Svetlom Pravdy