Žena

21.04.2011 16:08

 

 

Skôr ako sa väčšina z nás stane matkou a precíti tú veľkú lásku a zodpovednosť voči svojmu dieťaťu, musí sa stať ženou.

 

Pýtate sa, prečo práve ženou? Veď som žena, či nie? Čo je to za hlúposť....

 

Ale je to tak! Ak túžime svoje deti viesť k ušľachtilým hodnotám, aby mohli naplniť svoj život láskou a byť šťastné, musíme sa najskôr my – ich matky, stať skutočnými ženami.

 

Ale čo znamená “stať sa ženou”? Narodili sme sa ako ženy, to je pravda, ale skutočne sme ženami?

 

Žena – je citlivá, jemná, láskavá, trpezlivá, obetavá, starostlivá, ... Je iná ako muž. Je uspôsobená pre rozdávanie lásky nielen voči bližnym, ale aj voči prírode a všetkému, čo potrebuje oporu a podporu. Je veľmi silná a krehká zároveň. Je verná svojmu poslaniu – byť ženou.

Dokáže sa vcítiť do prežívania druhého. Dokáže pochopiť, povzbudiť.

Z pravej ženy vyžaruje čistota ducha. Pôsobí vznešene, ale skromne a pokorne. Jej myšlienky sú pozdvihnuté z prachu a bahna ciest a sú za jedno s jej slovami a skutkami. Jej oči sú jasné, hlboké a plné hviezd. Úsmevom pohládza utrápených a jej dotyk lieči. Jej šat je krásný ženský. Zahaľujúci a ochraňujúci čistotu jej ducha. Jej miestom je domov. Odpradávna bola žena spájaná s domovom. S jeho zušľachťovaním. Vytváraním priestoru lásky, hármónie a šťastia.

Muž takúto pravú ženu túži podvedome ochraňovať. Jeho správanie sa zjemní, hoci je to stále ten silný a odvážny muž. Ochranca a bojovník, ktorý nemá strach brániť čistotu pravého ženstva. Ne nadarmo sa hovorí, že pravého muža robí mužom teprve láska.

 

Je dnešná žena tým, čím má v skutočnosti byť? Je verná svojmu poslaniu? Ako ju dnes všade vidíme?

 

Aká je dnešná žena? Stratila svoju dôstojnosť a tým klesla celá spoločnosť. Ľudové úslovie “Kam nemôže čert, tam pošle ženu”, veľmi presne vystihuje dnešný pokles ženy. Prijatím nesprávnych názorov, ktoré na ženu nehľadia ako na rovnocennú bytosť, len iného druhu ako je muž, svojou márnomyseľnou túžbou podobať sa mužovi, stratila svoju ženskosť. A ak ešte nestratila svoju ženskú postavu, využíva ju na manipuláciu muža prostredníctvom dráždenia nízkych pudov. A to len preto, aby dosiahla cieľ svojej márnivosti. Mladé dievčatá, vo veku dospievania, sú výrazom obrovského prepadu ženstva. Častokrát podporované vlastnými matkami zapredávajú svoju česť materií akéhokoľvek druhu.

 

Dnešná žena sa snaží stoj čo stoj vyrovnať mužovi nielen v súkromí, ale aj v pracovnom a vo verejnom živote. Správaním, obliekaním a vyjadrovaním sa pripomína skôr hrubého muža ako ženu. Podvedome cíti (ak ešte má schopnosť vyciťovania), že je pre mužov skôr korisťou ako rovnocennou partnerkou.

 

Domov už nie je útočiskom pred okolitým svetom, ale častokrát vojnové pole dokazovania si, koho ego je väčšie. Manipulácia a vydieranie sa stali taktikou pre dosiahnutie cieľov. A ak sú v takomto domove deti, nielenže to bolestivo znášajú, ale vlastným príkladom rodičov neskôr vo svojich rodinách napodobňujú rovnaký model správania!

 

Ak sa chce žena stať opäť pravou ženou, musí nájsť samú seba. Zbaviť sa potreby za každú cenu upútať na seba pozornosť, či už oblečením, spoločenským postavením, vystupovaním – celkovým svojim správaním. Opäť nájsť stratenú skromnosť, prirodzený stud a krásu. Nájsť samú seba znamená aj vážiť si seba. Nadobudnúť späť svoje sebavedomie a prestať súperiť s mužom. Uvedomiť si svoju hodnotu a svoje poslanie.

Pozdvihnúť zrak od prachu cesty a upriamiť ho k nebu znamená aj očistenie myšlienok, slov a skutkov. Zamerať sa na vytváranie krásy a harmónie. Zveľaďovať svoj domov vytvorením miesta lásky a útočiska. Miesta načerpávania energie na ďalšie pôsobenie mimo pôdy domova.

Ak žena vykročí cestou ušľachtilosti svojou vnútornou premenou, ktorá sa prejaví aj navonok, postupne zmení muža a vytvorí tým nádhernú cestu pre deti!

 

Milé ženy, prebuďte v sebe rokmi zasypanú ženskosť a stante sa pravými ženami.

Dokážme spoločne zmeniť tento svet pre naše deti tým, že im vlastným príkladom ukážeme správnu cestu.

 

 

M.Č.