Zapalte plamen vnitřního života

24.06.2019 13:10

 

Budoucnost, po níž toużíte, vytvářejte v přítomnèm okamżiku, stůjte si za ní. Nikým a ničím se nenechejte odradit od svých snů. Zůstaňte věrni sobě i svému přesvědčení a převezměte plnou zodpovědnost za svůj život bez toho, aby vás ovlivňovalo něco z venčí. 

 

Zapalte plamen vašeho vnitřního Květu żivota a nechejte jej zářit do nekonečného
vesmíru - spojíte se tak s nekonečnou moudrostí ûrovně Zdroje, Stvořitele, Počátku,
s Božstvím, jež je vaším otcem i matkou.
 

A plamen vaší duše zazáří dokonalostí, ukáže vám vaší skutečnost, kdo opravdu jste, a umożní vystoupat do výše sfér bytí. Ať váš duch prolomí hranice omezeného rozumu a umožní vám spatřit celou pravdu. 

 

Ať se pochyby, jež lidský rozum tak rád vyhledává rozplynou, abyste získali moudrost a pochopili celek. 

 

Láska a důvěra ať provází vaší cestu, abyste se stali mistry této úrovně bytí.

 

Ať se tak stane !
Thovt

 

Ilustrace: Eva Lipinová