Zákonitosti srdce

29.06.2016 12:41

 

 

Tak, jako magnetická síla pokřiví
dráhu letícího paprsku světla napříč vesmírem,
tak lidská mysl svou energií, 
pokřiví světlo přicházející
v podobě krásy a pravdy
do nitra bytosti v člověku.