Z pokladnice českých animovaných pohádek - Broučci

01.05.2015 22:44

Kdo by neznal knihu Jana Karafiáta - Broučci, která již patří od konce devatenáctého století ke klasické české literatuře pro děti. V současnosti patří k nejvydávanějším českým publikacím; jen česky vyšlo kolem 100 vydání. Toto dílo je oceňováno pro básnický sloh i pro pochopení duše dítěte.

V knize najdeme krásné souznění rodiny s dětmi, povinnosti i hry dětí-broučků,  rodiče a jejich výchovné působení. Společenství broučků si také pomáhá a setkává se při zvláštních příležitostech. Všichni pracují, dodržují krásná jednoduchá pravidla života a mají radost, že mohou sloužit lidem.

Broučky, jediné umělecké literární dílo Jana Karafiáta (1846–1929), potkaly nelehké osudy. Roku 1876 anonymně vyšel skromný, neilustrovaný svazek – tehdy s názvem Broučci pro malé i velké děti – a zapadl vcelku bez povšimnutí. Až teprve po sedmnácti letech knížku objevil a zpopularizoval novinář Gustav Jaroš, který ji označil jako „snad nejkrásnější květ naší české literatury dětské“ a jejího autora nazval „českým Andersenem“.

Poetická obraznost Broučků, citlivý přírodní lyrismus a ušlechtilý přístup k rodině, rodičům i dětem si stále uchovávají nepomíjející živoucnost. I jazykově, svým čistým básnickým slohem šťastně spojujícím prostou řeč s jednoduchými biblickými rčeními, je dílo Jana Karafiáta pozoruhodné.

Čtenářsky i posluchačsky stále přitažlivé zůstávají postavičky malých hrdinů, broučků a berušek, které při všech svých světlých stránkách nesou v sobě pravdivé lidské vlastnosti.

Nestárnoucím průvodcem Broučků jsou ilustrace národního umělce Jiřího Trnky, které přes časový odstup od svého vzniku, na počátku čtyřicátých let, nepozbyly ničeho ze svého půvabu.

Dnes Vás zveme spolu s Vašimi dětmi ke sledování 8.dílného televizního seriálu, natočeného v 70.letech min. stol. Tvůrcům, v tomto filmovém ztvárnění, se podařilo svou jemností projevu oslovit a zaujmout dětskou duši.  Toto pohádkově kouzelné, umělecké ztvárnění je pro ni skutečně pokladem, ze kterého bude čerpat v celém životě. Tyto Broučky můžeme dětem pouštět před spaním i bez obrazu.

Vypravěčem je nezapomenutelný hlas národního umělce Ladislava Smolíka, hlasy broučkům propůjčili přední čeští umělci: František Filipovský, Karel Höger, Libuše Havelková, Jiřina Bohdalová, Karolina Slunéčková, Jaroslav Marvan, Blanka Waleská, Aťka Janoušková, Drahomíra Fialková.

Další díly on-line najdete zde: https://uloz.to/live/xs1gynpc/broucci-animovany-02-broucci-se-ukladaji-k-zimnimu-spanku-66-dvbt-cz-romin-avi