Vzácný poklad

03.10.2012 19:50
 

Vůbec nevíte, jaký spočívá pro vás v tomto stvoření poklad, který každým lidským duchem může a má být nalezen a vyzvednut. Je tak veliký, tak nevyčerpatelný, že všichni lidé se tím mohou obohatit, aniž by jej ubylo. Tímto pokladem je neutrální Boží síla. Ona nezná rozdílu mezi dobrem a zlem, nýbrž stojí mimo tyto pojmy, je jednoduše „živoucí silou“!

Jakmile člověk v sobě něco cítí, ať už tedy lásku, nenávist nebo něco jiného, lhostejno co, každé cítění působí jako klíč ke klenotnici a najde kontakt s touto vysokou silou. Tato síla vleje se tím do vašeho citu a zesílí jej do nezměrna. Teprve tím stane se to ve vás schopné života a živoucí. Dobré jakož i zlé chtění.

Tak bude člověk ve svém jednoduchém, přirozeném cítění řídit všechny účinky Boží síly v tomto pozdějším stvoření. Teprve tímto způsobem dostane jeho cítění tvořivý formující život, což dělá člověka nejvyšším tvorem ve stvoření. On nemá tedy Boží sílu sám v sobě, nýbrž toliko klíč k ní ve schopnosti svého cítění. Nevědomky si ale při tom hraje s ohněm jako nevědomé dítě a působí  proto také tak velkou škodu.

Abd-ru-shin