Vzácné dary

08.02.2016 14:11

 

Každý z nás je nadmíru bohatý. Vždyť každé ráno vychází slunce a je nám tak darován další nádherný den. Je ještě prázdný, nepopsaný a je jen a jen na nás, čím jej naplníme a jak se budeme ve všech chvílích tohoto dne rozhodovat.

Jsme bohatí také proto, že neustále, každičkou chvílí jsme doslova zaléváni Světlem a láskou velikého Stvořitele. Jeho síla proudí vším. Vše oživuje. Najdeme ji v každém kamínku na cestě, v každé krůpěji rosy i v každičké žilce listu. Proudí přebohatě i námi lidskými tvory, na něž musí být shůry mnohdy neradostný pohled. Neboť válíme v blátě všednosti převzácné dary, jež nám byly dány jako zlatá hřivna k rozmnožování, abychom se mohli v životě radovat, nalézt štěstí a blaženost.

 

Každá, každičká naše myšlenka, i sebemenší cit, rozhodnutí a skutek pohybuje kormidlem lodi našeho života. Můžeme svou loď řídit jakým chceme směrem. Plachty nám pohání ona mocná boží síla, která vším proudí a vše prostupuje. I když nic nechceme, ona posílí onu nicotu, která je také jakýmsi přáním.

Zde můžeme vyzdvihnout další převzácný poklad, který nám byl darován: je jím svobodná vůle. Můžeme se svobodně rozhodovat. Tím, že něco chceme, řídíme onu námi dosud nepoznanou a nedoceněnou sílu určitým směrem či průplavem. Síla nemůže jinak, než působit, tkát a formovat, neboť je živoucí. To, co chceme, se zformuje a zesíleno opět přijde k nám jako dozrálý plod naší setby.

 

Vše, co můžeme prožívat a vnímat kolem sebe, je výsledek působení zformované boží síly. Nádherná příroda je dílem přírodních bytostí. Proto je čistá a krásná v každý čas, pokud do ní člověk rušivě nezasahuje. Ale vše ostatní, naše díla, vztahy, společnost a poměry ve kterých žijeme, vše je výsledkem neustálého chtění lidí, tedy vedení oné vzácné síly průplavy, do kterých ji lidé směřovali.

Nyní známe cestu, jakou jsme vytvořili naše dnešní mnohdy tak neradostné poměry. Stejným způsobem můžeme vše začít napravovat. Nezačínejme odspoda- slovy, trápením se, poukazováním na vše špatné.

Vezměme to za zcela opačný konec. Najděme si pro sebe chvíli, kdy nás nebude nikdo a nic rušit. Zastavme se, ztišme své myšlenky, naslouchejme a prožívejme...

Zkusme pocítit, prožít, nebo si alespoň představit, že námi proudí průzračně čistá tvůrčí boží síla. My máme možnost vést ji na místa, kde chceme, aby se něco pohnulo, dělo či změnilo.

My sami jsme tvůrci své budoucnosti! Prožijme plně dotek této zázračné síly. Přijměme jí jako vzácný dar.

Nyní se podívejme na svět, ale jinýma očima než doposud. Pohleďme očima našeho ducha, který sídlí v nás. Očima ducha, který je věčný a který po této síle žízní a zná ji tak důvěrně jako zná a potřebuje děťátko svou maminku. Ona síla je živou stravou našeho ducha, který po tak dlouhém spánku a hladovění, které jsme mu svou nevědomostí a pouze na vše hmotné obráceným rozumovým uvažováním způsobili, může náhle roztáhnout křídla. V tu chvíli probouzíme k životu i netušené schopnosti svého ducha.

Když nám je takto krásně a blaženě, nepřepínejme hned zpět a neskočme opět rovnýma nohama do starých kolejí. Ještě sečkejme ve svém ztišení...

Naslouchejme svému duchu. Co by chtěl? Co skutečně chce naše nejvnitřnější podstata, naše skutečné a jediné Já, které na dlouhé pouti halí mnoho obalů, které jsme za tak dlouhou dobu povýšili na svou bytost a na naší jedinečnou věčnou podstatu jsme zapomněli.

 

Představme, si, že vše je možné. Nejsou žádné překážky. Není nic, co by nám bránilo uskutečnit po čem toužíme.

Kým chceme být? Co skutečně chceme?

Vyvstanou-li v nás nyní přání jako užívat si, mít velký dům, jet na drahou dovolenou, mít nové auto... To k nám mluví hlas rozumu. Ten se nám nedaří ztišit, neboť jsme jej v našem denním vědomí povýšili na jediného neomezeného vládce.

My se však ptáme svého ducha- své zářící věčné podstaty. Našeho Já, jehož hlas jsme cítili v době dospívání mnohdy zřetelněji než nyní.

Náš duch chce jen dobro, mír lásku a čirou pravdu.

Chce prožívat život naplno a radovat se z každičké maličkosti, z ranní rosy prozářené paprsky slunce, z dětských ruček, které se k nám natahují, zkrátka miluje Život- dar ze všech nejvzácnější.

 

 

Konec první části