Výzva k překonání strachu

22.05.2015 22:15

 

Síla temnoty je ve strachu. Proto se nebojte, nepodléhejte šelmě, která straší, ale skutečnou moc nemá. Děsí vás představami o budoucnosti a přítomnost činí pro vás mrtvou. Mnozí za ní však kráčejí a věří jejímu prorokovi.

Kdybyste měli zrnko víry, vezmete horu a obrátíte ji. Kdybyste měli víru, moře i sluneční žár, i země vás poslechnou. Místo toho se mnozí z vás strachují. Kdyby žádali víru, byli by v bezpečí. Jen na desetinu toho času, v němž se věnují starostem o budoucnost, kdyby se otevřeli a uvěřili, že Jsem s nimi, nic by jim nehrozilo. Hmota však nezvrátí, oč duch usiluje, ale duch hmotu přemění.

 

J.L.

Pramen života