Vyznání

03.02.2016 14:09

 

 

Vyznání

Otče, Lásko, miluji Tě,

kéž jsem zase jako dítě.

Dávám Ti svůj život a své bytí,

za Tvoji Milost děkuji Ti!

 

Dávám Ti svoji duši a vůli svou,

kéž spojena je má láska

s láskou Tvou

 

Ať Tvá Vůle koná přese mne

a vede moje kroky

a moudrost Tvá převzácná

ať provází mě celé další roky.

 

Ty Jediný víš a znáš.

Nedozírný obdiv a věrnou služebnici

ve mně vždy máš.

RJ