Volání lásky

16.06.2015 23:22

Romantická skladba Volání lásky Patera Catera v nás vyvolává touhu spojit se s všeobjímající láskou k celému nádhernému dílu Stvoření tak,

abychom ničím nenarušovali jeho krásu a harmonii.

 

 

 

Láska dává ze sebe. Sama je svou plností, nic nežádá zpět.

A přece dlužník nemůže vejít do jejího domu.

Není vyhnán, jen džbán poznává svůj smysl, z něhož se zrodil a přeje si vyrůst z hlíny, aby jej naplnila všechna voda Života.

Víno proměněné v krev, oběť kříže, která je trpká a opájí radostí zároveň, neboť je Láskou.

Já jsem voda a krev a ty jsi džbánem.

Jednoho dne povstane z hlíny džbán hluboký jako Život a splynou v objetí, neboť jen v sobě mají domov.

 

J.L. Cesta srdce