Vnitřní mír

04.03.2014 16:13

Ve Stvoření nikdy nejsi sám,

osamění je jen pouhý klam.

Vždyť bezpočet pomocí byl ti dán,

jež přicházejí ze všech stran;

bezpočet nádherných láskyplných sil,

bys odvážně šel dál a ušlechtile žil.

 

Lhostejno, kde právě stojíš,

zastav se a naslouchej,

co tichý hlas ti v nitru praví,

tomu nyní sluchu přej,

jeho nabádání provždy dbej.

 

Objev pravý poklad v nitru svém,

jenž prozářiti touží ven,

a osvoboď jej od všech pout,

starých nánosů a nečistot.

 

Kéž tvá pravá podstata naplno se rozzáří

a všechny pláště, jež ji halí, prozáří.

Pak radost v srdci budeš mít,

nalezneš, co hledáš – vnitřní mír a klid.

 

 

M.B.