Vesna

26.02.2014 16:11

 

 

V předjaří Vesna našlapuje lehce,

míchá si žlutou pro podběl,

sněženkám už bílou zima propůjčila,

když skřivan vzhůru vyletěl.

Krajinou vůně jara se šíří,

písnička kosí probouzí ráno,

Vesna k pahorkům hor právě míří,

probouzí Zemi, je vykonáno.

Děkuji, zašeptaly louky i lesy,

když česaly si první vlásky,

Vesmír nám poslal tolik lásky ...

 

Eva Lipinová

 

https://duhovaposelstvi.blog.cz/