Věrnost

04.10.2012 16:22

 

 

Věrnost

 

Věrnost, to nádherná je ctnost,

věrnost – k důvěře je most.

Ve věrnosti se hloubka citu zračí,

láska bez věrnosti je jak opuštěné hnízdo ptačí.

Jen s věrností vztah obstojí,

s ní žádných překážek se nebojí.

 

Věrnost je schopnost nezradit,

nezalhat a neselhat,

vždy zachovat si čistý štít,

na ochranu se umět postavit,

v dobrém i zlém bok po boku toho stát,

koho či co má člověk rád.

 

Komu a čemu může člověk věren být

a co nikdy nemá opustit?

Věrni máme být svým ideálům, zásadám a přesvědčení,

neboť bez nich život šťastný není.

Což by člověk svého jména hoden byl,

kdyby se proti nim prohřešil

či snad vše při prvním poryvu větru lehkovážně zahodil?

 

Věrně má člověk milovat své bližní,

zvláště pak muže svého či ženu svou,

a neranit je ni slůvkem, ni myšlenkou,

natož pak činem svým.

To, co krásného se mezi mužem a ženou zrodí,

má zůstat jen jejich tajemstvím.

Muž ženě chrabrým ochráncem má být

a žena muži něžnou družkou zas,

jeden druhého v úctě mít,

pravé lásce se nezpronevěřit,

v upřímnosti smět vždy zřít

očí milované osoby jas.

 

Máme-li však v sobě probuzený čistý cit,

nelze se jen na přesvědčení své a bližní omezit.

V lásce též věrně vlast svou i planetu Zemi mějme

a šířením Světla k duchovnímu vzestupu jim pomáhejme.

Věrně milujme i ostatní živé bytosti, bytosti přírody a celé Stvoření,

milujme věrně především našeho Boha a Pána,

z něhož všechno pramení.

 

Jedině ten, jehož srdce takto věrně bije,

skutečný život v Pravdě žije.

M.B.