Věřím v tebe

07.03.2017 20:58

 

 

Poslechněme si krásnou píseň Celine Dion - Věřím v tebe.

 

***

Všechno je marnost, co není Láska. Láska a Pravda jsou v Jednosti. Myslíš-li si, že znáš pravdu, ale neumíš milovat, tvá pravda je prach.

Každý jdete jinou Cestou. Přece vám však nabízím Jednotu. Cestu nad Cestami. Je jen jedna Cesta, která vede nad Cestami, neboť všechny Cesty nese v sobě. Každá z vašich Cest ukrývá Cestu a každé Srdce ukrývá Světlo. Nabízím vám Cestu Světla. Cestu Lásky, v níž poznání člověka je jen slepeckou holí. Vstoupíš-li však do Srdce. Stane se zrakem. Nepřete se proto o poznání, ale ve svém Srdci hledejte sjednocení Lásky. Neboť Království Lásky je dům mého Otce a v něm vám připravuji místo.

Neptám se tvého rozumu. Nezná nic z toho, co říká. Skutečné je pouze to, kam došly tvé nohy na Cestě Srdce. Přicházím je umývat z toho, co již není.

 

Neboť kdo se mnou večeří, má život ze mne. Pověz mi, kolik máš lásky, tak daleko jsi skutečně na své Cestě.

 

J.L. Cesta srdce