Veliký Tvůrce náš

07.07.2014 16:54

 

Koho by neuchvátily velebné tóny Larga od Antonína Dvořáka, koho by nevynesly vysoko k výšinám v nejhlubší pokoře a díku za dar života v doteku Všelásky Boží? Vždyť nejednou zazněly tóny této obdivuhodné modlitby i na Svaté Hoře:

 

 

Veliký Tvůrce náš, shlédni z výšin svých,

na věrné dítky své, srdcí oddaných.

Okem svým obzíráš moře široké,

slunce své vysíláš v dráhy vysoké.

Láskou Tvou vesmír jest, žije zachován,

Láska Tvá září k nám od nebeských bran.