Velikost zemského života

31.01.2014 18:51

 

 

Jen přičinlivému požehnávám, jen pilného podporuji a snaživému pomáhám. Vím, život na Zemi je krátký, přeplněn prací pro tělo a na duši zbývá málo času. Avšak z toho mála času nesmí být promarněna jediná hodina. Vždyť proto jde člověk žít tělesný život, aby na Zemi rozvíjel duši, povznesl ji ke mně a odevzdal mi ji jako dobrý pracovník své dobré a již hotové dílo.

V tom je právě velikost zemského života, když za těžkých podmínek a při nedostatku času si člověk umí vydobýt duchovní chléb.

Chléb duše je síla, kterou hmota nemá, ale já ji mám v největší hojnosti. U mne ji každý musí hledat a dát mi najevo, že si ji žádá. Čím směleji a upřímněji touží a na mé srdce stále jemně myšlenkou i slovem ťuká, tím rychleji a bohatěji dostává žádané, jímž duše roste a rozkvétá jako růže dobře pěstovaná, stále zalévaná k radosti mé i k potěšení andělů.

 

 

 

♣♣♣

 

 

 Z knihy B.Cbulkové : Slovo Kristovo