Dnešní

24.12.2017 12:38

 

Ovečky jdou za svým pastýřem ze smrti do Života. Jdou přes most bolesti. Neboť není jiné cesty a Cesta je Zákon.

Temnota je z hmoty. Není ale hmoty, ze které by nesvítilo Světlo Života. Tma je jako oseté pole. Není v něm vidět život, a přece je ho plné. Jsem Život. Jsem nejen tam, kde mne vidíš, ale i tam kde mne nevidíš. Není neživé, ale vše je živé. Co vidíš jako mrtvé, je smrt tvých oči.

Není tmy, která nenese Světlo. Slunce září, i když noc ve vás jej nevidí. A kde vidíte světlo, byla tma. Světlo se rodí v temnotách, poznání z nepoznání. Světlo je král a tma nad ním nemá moc. Ani malé světlo neuhasí velká tma. Temnota však podléhá světlu. Neboť Zákon je soudcem tmy. Světlo odsoudilo smrt ještě dříve, než jej obklopila. 

Světlo je život. Tma je smrt. Vše je ze života a nese Světlo. Není bytosti stvořené tmou. Neboť ve tmě není život. A co není živé, netvoři. Ani tma ve své podstatě není, neboť jen to je, co pochází z Existence. Každá dualita je klam. Nebojte se tmy. Není živá. Je jen stínem Života. Stíny existují jen jako přelud Cesty Světla. Vyjdi i ty ze svého stínu. Ustrašený a sám. Světlo ti osuší slzy a najdeš útočiště v náručí Matky.

Nezahyneš, ovečko, vyvedu tě ze tmy a vstoupíš do Radosti. Pojď za mnou. Cesta však je úzká a trnitá.

Jsem Zákon. Zákon je Pravda a Cesta. Nepoznáš mne, nestaneš-li se Pravdou. Jsi očekáván v mém domě. Vejdi a poznej ho. Dosud stojíš za dveřmi, ptáš se a nenalézáš odpověď. Pojď do mé náruče, ať jsme Pravda v Pravdě. Odhoď moudrost rozumu a staň se bláznem pro Lásku. Hledej nitrem a pravda tě neopustí. Zákon vesmíru není širší než tvé Srdce. V něm jsou odpovědi na tvé otázky. Zákon je studna Pravdy a vodou studny je Láska. Nepoznáš-li Lásku, neznáš mne. Neboť Zákon je Láska.

Bolest je v nevědomosti. Trpí nitro, které nezná Srdcem příčinu své bolesti. Já jsem však Matka, která porodila vesmír a člověka v radosti. Neboť má bolest je darem Života.

Kdo dává dar, nepláče, ale raduje se. Má oběť stvoření byla radost Srdce, která zaplavila moji bolest. Dělím své Srdce a vkládám jeho hvězdy do svých dětí. Nejsou již mrtvé, ale žiji. Jsou Srdcem z mého Srdce. A přece světlo nelze rozdělit. Zapaluji knot od knotu. Plamen svíce však bude vždy celý.

 

Cesta srdce

J.L.

 

Krásná vánoční skladba: www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=v5mdybeyLVc