Vánoční píseň

24.12.2018 12:11

 

 

Vánoční píseň

 

Jen tiše světem jít, nehledat moc ni slávu,

před soudcem Nejvyšším pokorně sklonit hlavu

a na všech cestách svých ctít Vůli Otce svého,

milovat bližního a ostříhat se zlého.

 

Jasné Dítě z Vůle Otce zrodilo se v země klín,

sláva Bohu na nebesích, oslaven buď Boží Syn.

 

Tak jako jarní květ pro radost čistě kvésti

a lidský osud svůj poslušně umět nésti,

být v bouři života účasten proměn času,

ze zdroje Prasvětla čerpati věčnou krásu.

 

Jasné Dítě z Vůle Otce zrodilo se v země klín,

sláva Bohu na nebesích, oslaven buď Boží Syn.

 

Až jednou dojdeme ke konci lidských cest,

Pak v slzách pokleknem před Pánem světů všech

A v Jeho milosti smíří se naše vina,

V lásce se rozsvítí přejasná Hvězda Syna.

 

Jasné dítě z Vůle Otce zrodilo se v země klín,

sláva Bohu na nebesích, oslaven buď Boží Syn.

 

 

 

Svatava Neumannová