Úsměvy Matky Terezy

16.03.2011 23:38

 

Někdy cítíme, jako by náš Mistr byl vzdálený. Není to tím, že jsem se Mu vzdálila já? Jedna věc nám stále přibližuje nebe – skutky lásky a milosrdenství. Jimi naplňujme své životy. Nikdy nevíme, kolik dobrého může způsobit prostý úsměv. Vyjadřujeme jím ostatním lidem, jak laskavý je Bůh. Jsme toho ale živým důkazem? Mohou opravdu vidět, že tato laskavost, odpuštění a pochopení v nás žijí?

 

Obdaruj děti, chudé i všechny, kdo trpí a jsou opuštěni radostným úsměvem. Dávej jim nejen svou péči, ale také své srdce. Možná, že nebudeme moci dát mnoho, ale vždy budeme schopny dát radost, která prýští ze srdce, které miluje Boha. Radost je velmi nakažlivá. Buďte proto vždy, když jdete mezi chudé, plné radosti.

 

Kdosi se mě ptal, jestli jsem provdaná. A já jsem odpověděla: „Ano. Někdy je velmi obtížné usmívat se na Ježíše, protože dovede být velmi náročný.“

Právě zde začíná láska – je-li náročná a dokážeme-li ji přesto dát s radostí.

                                                                                                                               

Radost je modlitbou, radost je silou, radost je láskou. Je sítí lásky, do které můžete lovit duše. Bůh miluje radostného dárce. Kdo dává s radostí, dává nejvíce. Máte-li v práci potíže a přijímáte-li je s radostí, s širokým úsměvem- tak jako každou příjemnou událost- budou vidět vaše dobré skutky a velebit Otce. Nejlepším způsobem, jak ukázat Bohu i lidem svou vděčnost, je přijímat vše radostně. Srdce naplněné radostí je přirozeným plodem srdce hořícího láskou.