Ušlechtilá touha

02.04.2014 19:05

V mém nitru mocná touha klíčí a zraje,

jež seslaná je přímo z Ráje.

Silnější je každým dnem,

víc a více probleskuje ven:

touha býti pravým člověkem,

pomáhat a Světlo dávat všem;

být rukou pomáhající a hojivou,

smířlivou a konejšivou;

krůpějí být vody živé

pro všechny duše neduživé.

 

Nic důležitějšího pro mě není

- jen v službě Světlu najdu naplnění.

Z každého nového dne se raduji,

za něžnou náruč noci děkuji,

že posilu směla jsem načerpat,

nyní do díla se s chutí mohu dát,

radost, štěstí, lásku vůkol rozdávat.

M.B.