Úloha ženy - 3.část

15.06.2015 09:39

Mateřství životním štěstím?

Svět mužů nadále určoval, co bylo "vhodné" a "přirozené", a žena byla stále více degradována na nesvéprávnou samičku. Čím více se její působení zaměřovalo na vše pozemské a materiální, tím více se zužovalo její vlastní zorné pole. Nakonec žena viděla svůj nejvyšší ideál pouze v roli matky a duchovní úkol, spočívající v udržování spojení, které vede ke zdroji a zprostředkování síly, upadl v zapomnění.

Spatřování životní náplně ženy pouze v mateřském štěstí je nesprávné zjednodušení a podcenění jejího duchovního úkolu zde na zemi. Musíme si jen uvědomit, že mateřství a mateřská láska nejsou vlastní jen lidskému ženství, nýbrž že je nacházíme také ve světě zvířat. Že tato skutečnost neznamená znehodnocení těchto pojmů, rozumí se snad samo sebou. Jde jen o to, dát jim správné místo.

Jestliže nyní žena, jejíž schopnost přijímat z duchovního odpovídá v pozemské sféře tělesné schopnosti početí, použije svou sílu převážně pro hrubé, navenek orientované působení, vede to nejen k zakrnění jejích ženských rysů v bytostném, nýbrž se to může projevit i v hrubohmotném těle. Skutečnost, že pouze žena má tělesné orgány potřebné pro vývoj nového lidského tělíčka, je vlastně fyzickým důsledkem její duchovní role prostředníka. K tomu, aby se zrodil člověk, nejsou zapotřebí jen ony dva děje plození a narození, nýbrž také inkarnace, tj. vstup duše do vyvíjejícího se těla, která proběhne zhruba v polovině těhotenství. Bez mostu záření, které vytváří ženský duch, tedy bez mateřského vyzařování, by se lidská duše přicházející z onoho světa vůbec nemohla v těle matky "usadit". Jestliže je tento most záření narušen či dokonce zničen hlubokými změnami v povaze ženy, které znamenají "pomužštění", může jako důsledek tohoto děje docházet k rizikovým těhotenstvím, potratům, předčasným porodům či dokonce k neplodnosti.

Jako ve všem, i zde je třeba hledat hlubší příčinu tělesných potíží a zmatků v duchovní oblasti. Přírodní zákony, stejně jako pravda, nepřipouštějí žádné kompromisy, a proto jejich obcházení, ať už z nevědomosti, lhostejnosti či lehkomyslnosti, nemůže zůstat bez následků. Z tohoto pohledu se jeví všechny "opravné pokusy" jako třeba umělé oplodnění ve zcela jiném světle. Je zřejmé, že nikdy nebude možné "vyrobit" lidský život ve zkumavce, protože ke vtělení lidské duše do dětského tělíčka je bezpodmínečně zapotřebí ženského vyzařování, proto všechny "děti ze zkumavky" musí být po oplodnění ve zkumavce donošeny v těle matky.

Foto: EL