Úloha ženy - 2.část

18.05.2015 10:38

Spojení vedoucí ke zdroji

 

Příkazem dne je "spojení vedoucí ke zdroji". Co se může "zdrojem" mínit jiného než síla, která udržuje veškerý život, tvůrčí síla, na níž veškerý život závisí a s níž by mohla mít žena díky své ženskosti a jemné schopnosti cítění zvláštní spojení!

Svou schopností přijímat vytváří ženství "most k výšinám". Tím je dán jeho nejpřednější a nejdůležitější úkol: přijímat, transformovat a předávat dále sílu ku prospěchu všech!

Tato síla k nám přichází formou záření a vibrací. Čím je tato síla větší, tím je záření intenzivnější, a tím vyšší jsou vibrace a frekvence. "Antény" ženy jsou na rozdíl od muže na tyto vysoké frekvence nastaveny. Muž proto potřebuje ženský "transformátor", resp. "kanál". Tento ženský "přijímací a vysílací kanál" ovšem nepotřebuje jen muž, nýbrž celé lidstvo. Jestliže totiž chybí spojení vedoucí ke zdroji, přístup k vyšším, vlastním životadárným druhům vibrací, pak chybí celý důležitý rozsah frekvencí, který je rozhodující pro všechno, co v nejširším smyslu znamená zušlechťování a vývoj. Potom je žel jen přirozené, že následkem je zhrubnutí místo zušlechtění, utužování místo uvolněnosti a zatemňování místo prosvětlování. Tyto jevy přivodily stav, který lze nazvat "materialismem". Za tímto slovem můžeme vytušit celý dosah tohoto dění.

Nenapravitelný materialismus, kterým tolik trpíme, už snad dosáhl svého vrcholu nebo jej i překročil - určité známky to naznačují -, my však nyní stojíme uprostřed sklizně této tisícileté setby. Vlastnosti, které jsou všeobecně připisovány muži, získávaly stále více na hodnotě, všechny mužské ctnosti (nebo nectnosti) byly stále více v kurzu, a tak je jen logické, že méně viditelné a méně nápadné ženské hodnoty byly ceněny stále méně, až došlo ke známým jevům podřízenosti a utiskování. Žena nakonec brala svoji situaci jako nezměnitelnou skutečnost - až na několik málo výjimek, které se nechtěly nechat zařadit k většině, a proto bylo jejich chování promptně označeno jako "nevhodné".

Foto: MV