Túžba, ktorá je v nás

04.05.2020 21:58

Túžba, ktorá je v nás 

-stretnúť „Toho Pravého“

... a nešťastné vzťahy

 

Žena, 

chcela by som ťa upozorniť na nebezpečenstvá, ktoré číhajú na nás všetky na pozemských cestách, ktoré prekážajú a zdržujú ženy od vzostupu. Pohľad do minulosti na vlastné prežitia a pohľad na okolité ženy súčasnosti, ktoré sa nevedomky často rútia do nešťastia, primäl ma napísať tento list.

Možno sa budeš čudovať, že ťa upozorním práve na prítomnosť mužov v tvojom živote. Pre vlastné dobro - nepúšťaj si ich radšej k sebe, do svojej blízkosti, ale vytvor si voči nim ochranu. Ochrana v „jemnom“, tá je v našom vnútri, ale, že my žijeme v hrubej hmote, ktorá na nás chtiac - nechtiac vždy vplýva, tak sa potrebujeme aj hrubohmotne chrániť. Aby sme potom mohli slobodne kráčať správnou cestou. Žena sama sa musí chrániť.

Hrubohmotná ochrana ženy, spočíva aj v tom, že sa s mužmi bude menej stýkať a menej rozprávať. Celkovo menej kontaktovať. Aj v kamarátstve/priateľstve. Hovorím o tom preto, lebo viem, že je to nebezpečné, a že takýto muži, ktorí sa po krátkej chvíľke cítia, že žene dobre rozumejú a vlastne ju aj majú radi (a tiež naopak), takí ju veľmi rýchlo chcú dostať pre seba. Oni nie sú zlí, ale nie sú to ani tí praví. Pri úsilí o vlastnú čistotu, sa to z nich dá vycítiť. Aj keď sú tí muži dobrými ľuďmi, často im chýba poznanie a úsilie o dobro a pravdu. Takíto muži potom zdržujú ženy na ich ceste aj pár rokov, až sa také vzťahy končia rozchodmi, alebo v horších prípadoch celoživotnými záväzkami a vedomým pocitom nenaplnenia. A sú na každom kroku takíto muži, ktorí si chcú byť so ženami blízki. Dokonca aj ženy ich spoločnosť vyhľadávajú, pretože sa nevedomky a ľahkomyseľne nechajú ovládať pudmi, ktoré zastrú pravé cítenie. Je teraz veľmi bežné v spoločnosti stýkať sa vzájomne slobodne, voľne, neviazane, len ako priatelia.

Pôsobí to však veľkú škodu. Lebo nik tu nedokáže zmeniť prirodzenosť a zákonitosť tela – jeho mocné vyžarovanie.

Telo vždy vyžaruje svojim pohlavím, už od doby puberty – začiatku pôsobenia ducha, a to veľmi silne na opačné pohlavie. Tak keď sa muž so ženou aj keď len nevinne začnú kamarátiť (vo voľnom čase, alebo aj zamestnaní), musí toto vyžarovanie tela nevyhnutne pôsobiť a ľahko môže spojiť ich cesty. Ale to nie je pravý základ pre šťastný vzťah.

Už od puberty sa mladé dievčatá rútia do vzťahov, a to hlavne pre to, že sú príliš veľa času v spoločnosti mužov, kamarátov, spolužiakov.... Určite tak prežijú aj vzťahy, na ktorých sa mnohému naučia, ale hlavná vec ostáva tá, že žena nepotrebuje hneď hľadať a poznať muža. Často by jej sklamania a smutné prežitia boli ušetrené, keby zostávala v ochrane a dozrievala k hlbšiemu vedomiu nerušená telesnými pudmi. Preto by si práve na to mala dať pozor, aby príliš neprichádzala do kontaktu s mužmi, lebo ju potom môžu pudy tela zmiasť, ovládnuť a dokáže si myslieť pri "hocikom - ako by skutočne aj po rokoch povedala", že to už musí byť ten pravý.

Žena musí hľadať cestu k hlasu svojho vnútra a k výšinám. Nemá sa nechať hneď mužmi odvádzať z tejto cesty. Pretože až potom, keď sa naučí dobre sa riadiť svojim vnútorným hlasom, ten jej bude radiť ako ozajstný hlas ktorý počuje - akoby ušami. Ten jej potom hneď na prvý dojem s presnosťou ukáže kto aký v skutočnosti je a aj ju varuje pred každým nebezpečím - nehotovým mužom.

Pri naslúchaní vnútornému hlasu sa môže dostávať aj do rozporu so svojou (sebeckou ale krátkozrakou) túžbou. Keď sa však prekoná, poprosí v modlitbe o posilu a ochranu, skutočne môže zosilnieť a uchrániť sa od nešťastia.

Žena by mala vedieť, že muž je v hmote svojou vôľou v činoch silnejší. Teda často jeho sebecké prianie môže ženu neviditeľným nátlakom premôcť a on ju pre seba získa, aj keď ona o neho nijak neusiluje. Preto si musí žena budovať pre seba aj hrubohmotnú ochranu. Nemôže ju totiž premôcť muž, ktorí k nej nemá prístup.

Takto, chrániac seba, by ženy pomohli aj mnohým mužom. Už len tým, že by ich svojou prítomnosťou a koketériou nelákali. Tak by aj muži mali viac priestoru pre čisté myšlienky a vlastný duchovný rozvoj. Takú ženu, ktorá si chráni svoju čistotu a okolie si potom aj muži nevedomky viac vážia, lebo cítia, že chráni v sebe svoju vlastnú hodnotu.

Každá žena by chcela nájsť toho pravého muža. To sa jej môže podariť, hlavne keď ho hľadať nebude. Už z rozprávok, ktoré nám od detstva prinášajú prirodzenú múdrosť by sme mali vedieť, že princezná sa nenaháňa nedôstojne za princom a neusiluje o jeho priazeň, ale práve naopak, ona žije svoj čistý život v skrytosti, vo svojej svetlej komnate, chránená rodinným kruhom a princ čistého srdca o ňu mužsky dôstojne bojuje hoci aj s drakom. Takému princovi sú vlastné cnosti a vážna túžba po ideále.

Len šľachetná žena zaslúži si šľachetného muža. Nie je teda úlohou ženy hľadať si muža. Ale hľadať Pravdu!

Keď ju bude hľadať, bude sa snažiť ju spoznať a podľa nej žiť, potom sa tak mnohé naučí. A potom bude poznať aj pravú hodnotu v človeku. Stane sa vidiacou.

Skutočnú radosť a spriaznenosť nemôže nájsť u niekoho, kto by jej osobne chcel rozumieť a byť blízky. To je žalostne málo a rýchlo to vyprchá.

Pravú radosť a naplnenosť celého života môže nájsť len v tom človeku, ktorý tiež horí za pravdu, s láskou sa o ňu usiluje. Žena, ktorá žije už v súlade s načúvaním vnútornému hlasu žije skutočne radostne. Môže žiť roky sama, nemusí mať po boku muža. Ale veľmi pomôže, keď má priateľky, ktoré tiež idú podobnou cestou a podporujú sa navzájom. Tie jej môžu dať tak mnoho, že ani nebude mať priestor myslieť na muža.

A potom možno raz, keď sa vnútorne táto žena veľmi posunie dopredu a aj sa očistí v myšlienkach, správaní a cítení, túžba po pravde prenikne do celého jej života, ten sa celkom premení....Potom sa môže stať, že raz, skutočne celkom nečakane stretne muža, pri ktorom jej vnútorný hlas jasne a hlasno povie: "To je on!"

Potom sa už nepomýli.

To sa však nestane tak rýchlo, ako by si mnohé ženy priali. Lebo ešte tak veľmi sa musia zmeniť, dozrieť. A, možno ani netušia, tak veľmi sa ešte musí zmeniť aj Ten muž, ktorý ich má raz stretnúť. Aj on musí ešte mnohé sám na sebe zmeniť, zlé názory a vlastnosti vedome odhodiť, pevne usilovať o dobro. A len ak sa to obidvom podarí, bude vedením z hora dovolené, aby sa stretli v pravý čas. Určite nie skôr. Len potom sa môže začať vzťah, ktorý je plný lásky a porozumenia, chcený aj z hora a požehnaný na celý život. Tiež je to vzťah, v ktorom od prvej minúty obaja vedia, že je to ten pravý a pravá a nemusia sa na to ani myšlienkou opýtať. Všetko svedčí radostne za!

Tak nech sa ženy neponáhľajú do vzťahov, ale radšej nech trpezlivo pracujú na sebe a vedome sa chránia, aby zbytočne neodbočovali z dobrej cesty. Nech najprv hľadajú Kráľovstvo nebeské, potom im všetko ostatné bude včas darované.

...A ako sa chrániť aby žena nebola vyrušovaná na svojej ceste? Nuž to musí každá svojim citom hľadať. Mnoho pravého poznania je na zemi v pravých knihách. Je jej k dispozícii celá studnica múdrosti. Tak sa treba už iba namáhať za živou vodou z nej. Namáhať sa duchom, učiť sa počúvať svoj cit a naprávať svoje chyby. Hľadať srdcom ideál a nasledovať ho. On aj keď je ďaleko, každým krokom sme predsa k nemu o krok bližšie.

Čistota srdca je to najvyššie v žene. Len čistým srdcom ona dokáže rozoznávať pravé cesty pre seba a aj pomáhať druhým.

Tak len odvážne v pred Žena!

Chráň sa a stúpaj do ríše radosti!

B.V.

 

Ilustrace: RichardJohnson