Tulákem svobody

08.04.2019 07:00

 

 

Král přijal zem a narodil se v ní jako člověk, aby našel Svobodu. Neboť ona je bohatstvím Srdce, které není možno ani darovat, ani dostat. Tvou zemí, kterou jsi dostal je tělo i jméno, které nosíš. Jsou jí tvoji rodiče, přátelé i nepřátelé, učitelé i děti, které přivádíš na svět, všechno, co vidíš a každý koho potkáváš. Duše vstoupila do země, kterou utvořila její Moudrost, aby zaplatila dluhy a donesla kříž klamu až k branám Pravdy.

Vybral sis svět, který je bezpečný a jediný ideální pro tvou Cestu. Nemusíš ho stavět, ani v něm rozhodovat. Tvá zem je již vytvořená a nepatří tomu, kdo o ní rozhoduje, ale tomu, kdo ji zná a miluje. Král vládne stromům a květinám, ale jen tulák může vdechnout jejich vůni. Král nevidí, čemu vládne. Zbav se pout rozhodování a staň se tulákem ve Svobodě. Jen tehdy jsi skutečný král přede mnou.

Celou budoucí zem máš v dlani, dokud se v ní nenarodíš. Pak zapomeneš, neboť začneš vládnout. Kéž bys nevlastnil sebe sama a nic, co je tvou zemí. Situace budoucích dnů již dnes znáš. Sám jsi je do své země zabudoval. Jsou jako řeky a hory, které jsi přijal za své. Nechtěj jim vládnout. Nechtěj v nich vítězit ani měnit jejich tvář. Vždyť nevíš, co je dobré. Oči vládce jsou slepé, ale oči tuláka vidí krásu. Kdo nic nemá, nenese tíhu rozhodování. A přece jen tulák může svou zem učinit krásnější a bohatší. Ne však bojem jak to dělávají vládci, ale očima Srdce. Neboť pouště i zahrady jsou jedinou krajinou země. Slepci vidí poušť, otevřené oči sady.

Zem je připravená. Vládnout však musíš sám. Najdi svou vládu, v níž nebude vládce.

 

J.L. Cesta srdce