Toužebné přání

30.05.2014 16:24

 

 

Pravé lidství toužím naplnit,

život věrné službě zasvětit,

úlohu svou čistě uchopit,

v souladu se Zákony žít.

Tobě, Pane, sloužit jen,

každou chvíli, každý den.

 

Býti svící, jež ve tmě svítí,

hoří jasným plamenem,

loukou, na níž voní kvítí,

radost dávat lidem všem.

 

Kéž čistě vždy vše odcítím,

cit nejlepší je rádce, to dobře vím.

Kéž průzračné myšlenky mou mysl naplní

a ústa má jen moudrá slova rozvlní.

V duši mé nechť sídlí důvěra a jistota,

 ze skutků nechť čiší laskavost a dobrota.

 

Kam zamíří mé kročeje,

kéž září zlaté šlépěje,

věčného života naděje.

 

 

Martina B.

 

 

Ilustrace : © Aneta Mišovie