Touha

06.09.2018 10:00

 

 

Čistou světlou pannou toužím být,

pravým půvabem a něhou smět se skvít,

ku cti svého Stvořitele každičký den žít

a úlohu svou naplnit.

 

Kéž světlé posily na této cestě dostat se mi smí,

vždyť laskaví mí pomocníci dobře ví,

co má duše prožít potřebuje a co ji posílí.

 

Kéž s pokorou a vděčností všechny dary přijímám

a v souladu s věčnými Zákony se zachvívám.

Kéž vůle má se s vůlí Boží navždy spojí,

proti níž nabádání rozumu či ega neobstojí.

Kéž čistota mého citu křišťálu se podobá

a vždy mi dobrou radu dá.

 

V duchu vidím obraz přenádherný

- představuje ideál pravé ženy.

Oděna jsem v ušlechtilý bílý šat,

ve vlasech bělostné lilie se třpytí,

po modravé jezerní hladině labutě plují mě přivítat.

Mávají mi vstříc ladnými perutěmi

- ó, jak u srdce krásně je mi!

Paprskům Světla nastavuji svoji tvář

a radostně vnímám jejich vznešenou chladivou zář.

 

Kéž vytrvám a pravé Lásce trpělivě učím se,

v každé situaci, již mi život přinese.

Pak jistě se má vroucí touha naplní

a vysněný obraz v skutečnost se promění.

 

 

Martina Burešová