Tichý prostor v nás

11.11.2019 07:39

 

Čas strávený v přírodě vám umožní pocítit harmonickou interakci všech prvků přírody, všech živoucích sil a dává vám pocítit jednotu veškerého života. Všudypřítomná inteligence přírody vám pomůže nalézt přístup k poli čisté potenciality. Vesmírná hojnost je výrazem tvořivé podstaty přírody. Čím jste vyladěnější na její mysl, tím širší přístup máte k její nekonečné, nespoutané tvořivosti.  Vše v přírodě se děje bez úsilí, vše v přírodě je součástí celku, vše cítí Jednotu se vším, vše dýchá jednotným rytmem, vše má svůj účel a je právě teď. V přítomném okamžiku. Právě to je důvod, proč se cítíme v přírodě dobře, proč se uvolníme a můžeme se dotknout posvátného prostoru v nás, kde se rozprostírá ticho stvoření. Naší podstaty. Protože příroda je čisté Bytí, Vědomí, které jen tiše je a projevuje se v tisíci barvách, vůních, proměnách a variantách. Bez úsilí, přirozeně.

Tráva se nepokouší růst, ona prostě roste. Ryby se nepokoušejí plavat, nýbrž prostě plavou. Květiny nezkoušejí kvést, ale prostě kvetou. Ptáci se nepokoušejí létat, nýbrž létají. Je to jejich přirozenost. Země se nepokouší o rotaci kolem své osy. Její přirozeností je rotovat a obrovskou rychlostí plout prostorem. Malé děti jsou ve stavu blaženosti - je to jejich přirozený stav. Přirozeností slunce je svítit. Hvězdám je přirozené, že září a blikají. A lidskou přirozeností je přenášet sny do materiální podoby a činit tak lehce a bez úsilí.

Příroda nám umožní uvědomit si i naši Jednotu, prožít v sobě esenci, která je věčná, nekonečná, ono pole potenciáních možností, které samo sebe vyjadřuje ve formách, které dohromady tvoří jeden celek. Zvířata a rostliny, květiny, kameny nejsou zatížené myslí, nemohou poznat sami sebe, jako my lidé. Jsou v jednotě, naplno projevují svoji podstatu, ale přirozeně. Nesnaží se o to, ale jednoduše jí jsou.

Proto cítíme úžas, když se díváme na západ slunce, zklidníme se, když se zaposloucháme do zurčení vody, uvolníme se, když si lehneme do zelené trávy, vzpomeneme si na své sny, když pozorujeme letícího ptáka na obloze. To vše nám připomíná naši vlastní podstatu, sounáležitost a jeden společný posvátný původ.

Příroda otevírá posvátný a tichý prostor v nás
Vše v přírodě je neustále v přítomném okamžiku, v prostém stavu Bytí. Zvířata jsou našimi strážci bytí, kteří nás každý den, pokud je máme vedle sebe, vrací do přítomného okamžiku a učí nás prožívat čirou radost z toho, že teď a tady jsme životem, který se právě projevuje skrze nás.

 

Deepak Chopra