Svoboda a zodpovědnost

08.09.2015 12:00

 

Poslechněte si relaci z rádia Slobodný vysielač o svobodě a zodpovědnosti.

 

 V čem tkví svoboda člověka? Je závislá na vnějších poměrech, či je věcí našeho niterného nastavení?

 Není snad závislá na osvobození duševních, psychických a myšlenkových postojů člověka k životu jako celku?

 

Na úvod relace zní krásná slova:

Vzestup národa se nerodí ze zatrpklosti ani vášnivého pokřiku davů, ale z niterného dozrávání jednotlivců. 

Jen ono dokáže vydat plod moudrosti a trvalé svobody přemáhající tyranii společenských systémů.

 Nad všemi požitky, nad nespoutanými rozkošemi světa skví se drahokam lidské důstojnosti.

 Drahokam čistého srdce. 

Úcta, láska, pokora a odvaha jsou cestou k cíli, který hledáme

 stojíce před následky svých skutků.

 Kdo obstojí?

 

 

 

www.slobodnyvysielac.sk/archiv/cesta-vzostupu

relace ze dne 31.7. 

host: Aleš Svoboda, moderuje: Tomáš Lajmon

 

 

 

Ilustrace: Aneta Mišovie