Světlý květ

17.08.2012 15:10

 

Milé ženy,

rády bychom Vás upozornily na stránky, které si kladou za cíl napomáhat opětnému zbudováníí mostu mezi ženami a vyšším zářením, podporovat jemnější cítění, půvab i ušlechtilost žen a zlepšit orientaci na cestě k pravému ženství, aby na Zemi mohla zavládnout tolik potřebná  harmonie.

www.svetlykvet.cz/otazky-a-odpovedi/