Světlo pro Tebe

27.09.2016 07:56

 

 
Když po lásce toužíš,
smutkem se soužíš,
když den začíná nocí,
věz, že jsou ti ku pomoci
andělé strážní.
Když Země sténá
naříká voda zakalená,
mysl lidí bloudí,
věz, že Světlo objeví se hned,
jakmile rozzáříš sebe.
*
" Jsem tady pro Tebe ",
zvolalo Světlo .
Paprskem zlatým pohladilo lidská srdce.
Země se usmála,
voda zahrála modrou píseň,
zmizela tíseň,
zavládl Mír.
 
7.9.2016
E.Lipinová