Světlo na cestu

14.02.2012 07:13

 

 

Světlo lidem všem na Zemi přeji,

aby srdce své pro ně otevřeli.

Aby city lásky je v duši prohřály

a dary Stvořitele v nitru svém objevili.

 

Láska jest život a od věčnosti nejvyšší ctnost.

Láska je pravda a k blaženosti most.

I slzy a bolest jsou jí ku pomoci,

když tu již není jiné možnosti.

 

Jdouce světem, stihnouti chceme svá nespočetná přání.

Však která stojí za tolik času a namáhání?

Vždyť láska, ta nikam nespěchá,

Ona vždy tiše a trpělivě čeká,

až po ní vroucně zatoužíme

a v srdci svém světlo rozsvítíme.

 

V nitru mě hřeje plamen něžného citu,

To abych ukázala všem lidem kolem, cestu do vyšších světů.

Budou- li naslouchati tichému hlasu ve svém nitru,

tu objeví nebeský poklad dobra a lásky ve svém duchu.

 

 

 

M.V.

 

 

Ilustrace: Eva Lipinová