Světlo a stín

17.06.2019 07:48

 

Dokud hledáme vinu v okolí a obviňujeme rodiče, partnery a přátele, místo abychom přijali odpovědnost za svá rozhodnutí a vinu za svou nevyrovnanost, jdeme cestou potlačení a vytěsnění nechtěných prvků osobnosti - tedy vytváříme na nevědomé úrovni stín, který dělá pravý opak toho, co chceme vědomě. 

Stín je složen z nepřijatých negativních vlastností a s každým dalším potlačením sílí. Vědomým i podvědomým obviňováním okolí pak vtiskujeme stinné prvky vlastní subjektivity do lidí a situací, které nám potlačenou část osobnosti připomínají. 

S každým vytěsněním přitom stín získává ještě větší moc, až začneme bojovat s těmi, do nichž jsme vyprojektovali nepřijaté části osobnosti. 

A protože nevědomí je mocnější, nemůžeme nad stínem vědomě zvítězit. Naopak, s každým bojem prohráváme vlastní životní sílu, zatímco vliv stínu roste a protivníků, kteří nám zrcadlí naše odmítnuté chyby, stále přibývá. 

Nakonec stín zpravidla získává úplnou kontrolu nad naším životem - což končívá neslavně. 

Proto si uvědomujme, co potlačujeme, přijímejme, co odmítáme a vyrovnávejme protiklady, co vytěsňujeme. Jedině tak zůstane naše duše v jednom kuse a my si ve snaze zbavit se vědomě strasti nevytvoříme z vlastností potlačených do nevědomí mocného nepřítele, který by nám jednou v podobě strážce prahu zatarasil cestu k Jednotě Lásky. Nepřítele, jehož bychom pak museli složitě a zdlouhavě přijímat zpět a vyrovnávat protikladnými vlastnostmi, k nimž však bude v té době obtížné se přes vliv stínu dopracovat.
 

Ivo Leinveber